Teaching materials for English in the primary education – also for the pre-school education?
PDF (English)

Słowa kluczowe

teaching materials
early English learning
language sensitivity period
natural language learning situation
pre-school education
kindergarten.

Jak cytować

Olpińska-Szkiełko, M. (2015). Teaching materials for English in the primary education – also for the pre-school education?. Glottodidactica, 42(2), 61–72. https://doi.org/10.14746/gl.2015.42.2.5

Abstrakt

The objective of the article is to analyse some selected materials for teaching English as a foreign language, designed mainly for grade 1–3 of the primary school, with the goal to answer the question whether these materials could be also used successfully and efficiently with 3–5-year old children. Early English learning materials are compared with Polish integrated learning materials. The analysis results in some conclusions for the didactic process in kindergartens. In accordance with the theoretical issues some principles for the shaping of didactic materials, teaching forms and activities, adequate tasks and contents of a language lesson are described.

https://doi.org/10.14746/gl.2015.42.2.5
PDF (English)

Bibliografia

Duszak, A. 1998. Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kwiecińska, U. 2015. Jak bawić się z dzieckiem przygotowując je do nauki. Warszawa: Newsletter for Parents, Bronisław Czech Primary School No. 86.

Lang, E. 2014, Teoria i praktyka nauczania języków obcych w szkole podstawowej. Lingwistyczne i dydaktyczne podstawy koncepcji programu nauczania języka angielskiego i francuskiego w klasach I-IV. In: Dakowska M., Olpińska M. (eds.). Edukacja dwujęzyczna w przedszkolu i w szkole. Warszawa: Studia Naukowe IKLA 22, 47-67, <https://portal.uw.edu.pl/web/snikla/tomy-serii>.

Olpińska, M. 2013. Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. Warszawa: Studia Naukowe IKLA 9, <https://portal.uw.edu.pl/web/snikla/tomy-serii>.

Olpińska, M. 2014. Wczesny początek nauki języków obcych: kiedy? jak? dlaczego? Postulaty glottodydaktyczne. In: ORE Trendy 1/2014, <http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=610>.

Wode, H. 2000. Mehrsprachigkeit durch bilinguale Kindergärten. Kiel: Englisches Seminar und Zentrum für Mehrsprachigkeit und Sprachkontakt der Universität Kiel, Sokrates Comenius.

Wode, H. 2004. Frühes (Fremd)Sprachen lernen. Englisch ab Kita und Grundschule: Warum? Wie? Was bringt es?. Kiel: Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kindertageseinrichtungen und Schulen FMKS.

Appel, M. / Zarańska, J. 2007. Hocus Pocus 1. Warszawa: Wyd. Szkolne PWN.

Dyson, L. / Pogłodzińska, K. 2012. Our Discovery Island. Starter. Warszawa: Pearson Central Europe.

Grucza, B. et al. 2001. Dein Deutsch. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w szkole podstawowej, klasa 1 semestr I. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt.

Grucza, B. et al. 2002. Dein Deutsch. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w szkole podstawowej, klasa 1 semestr II. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt.

Grucza, B. et al. 2002. Dein Deutsch. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w szkole podstawowej, klasa 2 semestr I. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt.

Grucza, B. et al. 2003. Dein Deutsch. Podręcznik do nauki języka niemieckiego w szkole podstawowej, klasa 2 semestr II. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt.

Heath, J. 2013. My World 1 Student’s Book. Warszawa: Nowa Era, National Geographic Learning, Cengage Learning.

James, P. 2014. My World 1 Funbook. Warszawa: Nowa Era, National Geographic Learning, Cengage Learning.

Leighton, J. 2011. Captain Jack 2 Plus. Oxford: Macmillan Education.

Medwell, C. 2008. Hello, Cheeky. Oxford: Macmillan Education.

Selby, C. 2012. Playtime A. Oxford: Oxford University Press.

Simmons, N. 2012. Ricky the Robot 2. Oxford: Pearson Education Limited.

Bobryk, A. / Krzywicka, M. 2007. Entliczek Pentliczek. Książka dla starszego przedszkolaka. Pięciolatki. Warszawa: Nowa Era.

Dudelewicz, E. M. et al. 2011. Mam 4 latka. Ożarów Maz.: Firma Księgarska Olesiejuk.

Dziejowska, J. 2013. Wielka Księga Tropicieli. Roczne przygotowanie przedszkolne. Warszawa: WSiP.

Gawrońska, B. / Raczek, E. 2013. Tropiciele. Roczne przygotowanie przedszkolne, Karty 1 i 2. Warszawa: WSiP.

Lekan, E. 2013. Mam 5 latek. Ożarów Maz.: Firma Księgarska Olesiejuk.

Łada-Grodzicka, A. 2011. Razem w przedszkolu. Karty czterolatka. Warszawa: WSiP.

Wiśniewska, A. 2013. Mam 4 latka. Ożarów Maz.: Firma Księgarska Olesiejuk.

Zgondek, E. / Kołodziej, L. 2007. Entliczek Pentliczek. Kajecik 2, Pięciolatki. Warszawa: Nowa Era.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Glottodidactica są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Glottodidactica udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Glottodidactica pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.