Mistranslations of film titles: between fidelity and advertising

Main Article Content

Augustyn Surdyk
Anna Urban

Abstrakt

In the paper, the authors present and analyse examples of mistranslated film titles into the Polish language, selected from a database of over 1,100 titles and presented on the sample of the film genre comedy with all its subgenres. The authors discuss various film title translation strategies and procedures with reference to the literature on the subject. In the conclusions, the authors attempt to explain the reasons for the selection of certain translation procedures, with special focus on the free formulation of titles as the least transparent.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Surdyk, A., & Urban, A. (2016). Mistranslations of film titles: between fidelity and advertising. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, 43(1), 161 - 178. https://doi.org/10.14746/gl.2016.43.1.12
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Altman, R. 2000. Film/Genre. London: British Film Institute.
 2. Badstübner-Kizik, C. 2013. Die Text-Bild-Kombination Filmplakat. In: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen, 55-84.
 3. Berezowski, L. 2004. Skąd się biorą polskie tytuły amerykańskich filmów. In: Kubiński, W. / Kubińska, O. (eds.), Przekładając nieprzekładalne II. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 313-323.
 4. Bouchechri, R. 2008. Filmtitel im interkulturellen Transfer. Berlin: Frank & Timme.
 5. Cronin, M. 2003. Translation and globalisation. London: Routledge.
 6. Dynel, M. 2010. First things first: Determining factors and strategies in the translation of film titles. In: Bogucki, Ł. / Kredens, K. (eds.). Perspectives in Audiovisual Translation, Łódź Studies in Language 20. Frankfurt/Main: Peter Lang, 197-204.
 7. Fang, L. 2010. Translation Theories and Film Translating in China. Salt Lake City: Academic Press Corporation.
 8. Gagaczowska, M. 2000. Tytuł i tłumaczenie. In: Dąmbska-Prokop, U. (ed.). Mała encyklopedia przekładoznawstwa. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii, 280-284.
 9. Genette, G. 1997. Paratexts: Thresholds of Interpretation (Literature, Culture, Theory). Cambridge: Cambridge University Press.
 10. Hejwowski, K. 2004. Translation: a Cognitive-Communicative Approach. Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej.
 11. Jarniewicz, J. 2000. Przekład tytułu: między egzotyką a adaptacją. In: Kubiński, W. / Kubińska, O. / Wolański, T.Z. (eds.). Przekładając nieprzekładalne: materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej, Gdańsk / Elbląg / Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 477-483.
 12. Kalisz, R. 2009. Tłumaczenia tytułów – praktyka i nadużycia. In: Hejwowski, K. / Szczęsny, A. / Topczewska, U. (eds.). 50 lat polskiej translatoryki. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej.
 13. Lubelski, T. (ed.) 2003. Encyklopedia kina. Kraków: Biały Kruk.
 14. Munday, J. 2001. Introducing Translation Studies: Theories and applications. London / New York: Routledge.
 15. Newmark, P. 1988. Approaches to Translation. Hertfordshire: Prentice Hall.
 16. Nord, Ch. 1995. Text-functions in translation: Titles and headings as a case in point. In: Target 7, No. 22, 61-84.
 17. Rudolf, K.F. 2000. O przekładalności tytułów. In: Kubiński, W. / Kubińska, O. / Wolański, T.Z. (eds.). Przekładając nieprzekładalne: materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej, Gdańsk-Elbląg. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 485-489.
 18. Ruiz, J.S. / Pardo, B.S. 2014. Translating film titles. Quentin Tarantino, on difference and globalization. In: Babel, Vol. 60: 2, 193-215.
 19. Steinsaltz, D. 2000. What’s German for G.I. Joe?: How film titles travel. http://www.steinsaltz.me.uk/papers/film.pdf (date of access: 9.12.2015).
 20. Urban, A. 2013. Im Anfang war das Wort(spiel). Zu Mehrdeutigkeitsspielen in Kinderbüchern. Linguistische Treffen in Wrocław, 9, 287-298.
 21. Venuti, L. 1998. The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference. London / New York: Routledge.