Vorwort

Main Article Content

Barbara Skowronek

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skowronek, B. (2016). Vorwort. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, 43(1), 9 -15. https://doi.org/10.14746/gl.2016.43.1.19
Dział
Wstęp

Bibliografia

 1. Grucza, F. 1976. Dziedzina lingwistyki stosowanej. In: Grucza, F. (Hg.). Lingwistyka stosowana i glottodydaktyka. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 7-22.
 2. Grucza, F. 1978. Glottodydaktyka w świetle modeli komunikacji językowej. In: Grucza, F. (Hg.). Teoria komunikacji językowej a glottodydaktyka. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 7-26.
 3. Grucza, F. 1988. O filologii, neofilologii i kształceniu nauczycieli języków obcych. In: Grucza, F. (Hg.). Problemy kształcenia nauczycieli języków obcych. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 17-67.
 4. Grucza, F. 1990. Linguistisch-semantische Bemerkungen zum ‘Thema Wissenschaft(en) ‘ in der Entwicklung. In: Kaszyński, S. (Hg.). Die Wissenschaft in der Entwicklung. Perspektiven 2000. Poznań: UAM, 73-96.
 5. Grucza, F. 1997. Języki ludzkie a wyrażenia językowe, wiedza a informacja, mózg a umysł ludzki. In: Grucza, F. / Dakowska, M. (Hg.). Podejście kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 7-21.
 6. Grucza, F. 2001. Deutschunterricht und Germanistikstudium in Polen, In: Helbig, G. / Götze, L. / Henrici, G. / Krumm, H.-J. (Hg.). Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. Tübingen, 1528-1543.
 7. Grucza, F. 2007. Was kann die Linguistik leisten? Wozu Angewandte Linguistik? In: Grucza, F. (Hg.). Lingwistyka stosowana. Historia – zadania – osiągnięcia, 371-383.
 8. Grucza, F. 2010. Deutsch in Polen. In: Krumm, H.-J. / Handrych, Ch. / Hufeisen, B. / Riemer, C. (Hg.). Deustch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Tübingen, 1761-1766.
 9. Grucza, F. 2012. Zum Gegenstand und zu den Aufgaben der Anthropozentrischen Linguistik, Kulturologie und Kommunikologie sowie zur gegenseitigen Vernetzung dieser Erkenntnisbereiche. In: Kwartalnik Neofilologiczny, LIX, 3, 227-344.
 10. Kmita, J. 1980. Z problemów epistemologii historycznej. Warszawa: PWN.
 11. Kmita, J. 1982. O kulturze symbolicznej. Warszawa: Centrum Metodyki, Ośrodek Upowszechnienia Kultury.
 12. Lewicka, G. 2007. Glottodydaktyczne aspekty akwizycji języka drugiego a konstruktywistyczna teoria uczenia się. Wrocław: ATUT.
 13. Pfeiffer, W. 1986. Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Fremdsprachendidaktik. DaF 4, 215-219.
 14. Pfeiffer, W. 2001. Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.
 15. Szczodrowski, M. 1988. Statyczne i dynamiczne struktury języka w aspekcie glottodydaktycznym. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 16. Szczodrowski, M. 1990. Der fremdsprachliche Mechanismus: Konstituierung und Funktionieren. In: Pfeiffer, W. (Hg.). Deutsch als Fremdsprache in der Deutschlehrerausbildung und - fortbildung. Poznań: UAM, 187-192.
 17. Szczodrowski, M., 1999. Begriffsbestimmungen der Sprech- und Sprachmatrizen bei Zabrocki, In: Bańczerowski, J. / Zgółka, T. (Hg.). Linguam ambicalem facere. Ludovico Zabrocki in memoriam. Poznań: UAM, 451-462.
 18. Szczodrowski, M. 2004. Glottokodematyka a nauka języków obcych. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 19. Szczodrowski, M. 2009. Fremdsprachliche Lehr-Lern-Vorgänge im kodematischen Blickfeld. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 20. Szczodrowski, M. 2015. Strukturelle Anordnung des fremdsprachlichen Materials. In: Glottodidactica, 42/1, 7-18.
 21. Zabrocki, L. 1962. Reorganizacja studiów neofilologicznych. In: Życie Szkoły Wyższej, 5, 43-51.
 22. Zabrocki, L. 1966a. Kodematische Grundlagen der Theorie des Fremdsprachenunterrichts. In: Glottodidactica, 1, 3-42.
 23. Zabrocki, L. 1966b. Językoznawcze podstawy metodyki nauczania języków obcych. Warszawa: PWN.
 24. Zabrocki, L. 1967. Profil absolwenta neofilologii, In: Życie Szkoły Wyższej, 9, 54-64.
 25. Zabrocki, L. 1975. Kybernetische Modelle der sprachlichen Kommunikation. Wrocław: Ossolineum.