Pressto.

Nagłowek strony

Vol 9 (2003)

Spis treści

Artykuły

Jak się parać lingwistyką? Formalna analiza podejść wieloaspektowych PDF
Włodzimierz Lapis 1-3
Current Alternations in Inflection of Polish Masculine Inanimate Nouns in the Singular: A Pilot Study PDF
Hanna Mausch 4-21
Understanding Different Cultural Patterns or Orientations Between East and West PDF
Liu Qingxue 22-30
Rekurencja jako narzędzie do tworzenia segmentów językowych współczesnej polszczyzny PDF
Włodzimierz Lapis, Piotr Wierzchoń 31-38
Struktura działań komunikacyjnych w koncepcji pragmatyki formalnej J. Habermasa PDF
Sławomir Sikora 39-50
Geneza konfliktu etiopsko-erytrejskiego PDF
Seifu Gebru 51-63


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo