Edukacja medialna: ziemia wciaz nieznana?…

Main Article Content

Agnieszka Ogonowska

Abstrakt

The paper describes the nature of media education, its main domains and aims of education in this matter, the state of research and practical solutions in Poland and the world as well as the diffi culties related to the student and shaping the media competences.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Referencje

  1. Kluszczyński R.W. (2010). Sztuka interaktywna. Od dzieła – instrumentu do interaktywnego
  2. spektaklu. Warszawa
  3. Kron F.W., Sofos A. (2008). Dydaktyka mediów. Gdańsk
  4. Kwieciński Z. (2000). Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza. Poznań-Olsztyn
  5. Lemish D. (2008). Dzieci i telewizja. Perspektywa globalna. Kraków
  6. Nowe media. Wprowadzenie. (2009). [Aut.] M. Lister i in. 2009. Kraków
  7. Pedagogia. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. (2006). T. 2. Red.B. Śliwerski. Gdańsk
  8. Urry J. (2007). Spojrzenie turysty. Warszawa