Pressto.

Nagłowek strony

Edukacja medialna: ziemia wciaz nieznana?…

Agnieszka Ogonowska

DOI: https://doi.org/10.14746/kse.2012.1.11

Abstrakt


The paper describes the nature of media education, its main domains and aims of education in this matter, the state of research and practical solutions in Poland and the world as well as the diffi culties related to the student and shaping the media competences.

Pełny tekst:

Bibliografia


Kluszczyński R.W. (2010). Sztuka interaktywna. Od dzieła – instrumentu do interaktywnego

spektaklu. Warszawa

Kron F.W., Sofos A. (2008). Dydaktyka mediów. Gdańsk

Kwieciński Z. (2000). Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza. Poznań-Olsztyn

Lemish D. (2008). Dzieci i telewizja. Perspektywa globalna. Kraków

Nowe media. Wprowadzenie. (2009). [Aut.] M. Lister i in. 2009. Kraków

Pedagogia. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. (2006). T. 2. Red.B. Śliwerski. Gdańsk

Urry J. (2007). Spojrzenie turysty. Warszawa

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 43 PDF - 24

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.