Pressto.

Nagłowek strony

Dyskurs (post)konwencjonalnej tożsamości wobec merkantylistycznej natury globalizującego się świata

Patryk Jastrząb

DOI: https://doi.org/10.14746/kse.2014.6.2.11

Abstrakt


In this article I described the idea of globalization, but I abandoned a strictly scientific analysis and treated the subject more contemplatively. I described not only the process, but also the values (connected with the culture of instant gratification, globalization and the cultural homogenization) and the orientation connected with it (consumerism, commoditization of human life) which shape the surrounding reality as well as ourselves. The question of identity, which is constantly shaping, is significant in this context. It is, just as globalization, fluid, unspecified and ambivalent. I endeavour to prove the hypotheses by adducing sociological, cultural and philosophical classic writers. The very last ones – fairly unexpectedly – become crucial to me and they let me analyse the human nature in postmodern reality holistically.

Słowa kluczowe


globalization; capitalism; mass media; consumerism; hedonism risk; axiology; postmodernism; hyperreality; simulacrum; identity; culture

Pełny tekst:

Bibliografia


Baudrillard J. 2005. Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak. Warszawa.

Baudrillard J. 2006. Społeczeństwo konsumpcyjne: jego mity i struktury, przeł. S. Królak. Warszawa.

Bauman Z. 2000. Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika?, przeł. E. Klekot. Warszawa.

Bauman Z. 2007. Płynne czasy: życie w epoce niepewności, przeł. M. Żakowski. Warszawa.

Bauman Z. 2009. Konsumowanie życia, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska. Kraków.

Bauman Z. 2011. Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa.

Beck U. 2004. Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla. Warszawa.

Castells M. 2011. Społeczeństwo sieci, przeł. M. Maroda (et al.). Warszawa.

Chyła W. 2008. Media jako biotechnosystem: zarys filozofii mediów. Poznań.

Cybal-Michalska A. 2006. Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Poznań.

Czarnecki P. 2011. Historia filozofii. Warszawa.

Deleuze G. 2007. Negocjacje: 1972-1990, przeł. M. Herer. Wrocław.

Giddens A. 2001. Nowoczesność i tożsamość: „ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka. Warszawa.

Heidegger M. 2004. Bycie i czas, przeł. B. Baran. Warszawa.

Kultura popularna: konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe. 2010. Red. A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik. Kraków.

Lévy B.H., M. Houellebecq. 2012. Wrogowie publiczni, przeł. M.J. Mosakowski. Warszawa.

Melosik Z. 2013. Kultura popularna i tożsamość młodzieży – w niewoli władzy i wolności. Kraków.

Myśliwski W. 2013. Ostatnie rozdanie. Kraków.

Pedagogika. Podręcznik akademicki, cz. 2. 2006. Red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski. Warszawa.

Plessner H. 1988. Pytanie o conditio humana: wybór pism, przeł. M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski, A. Załuska. Warszawa.

Scheler M. 1987. Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, przeł. S. Czarniak, A. Węgrzycki. Warszawa.

Konsumpcja: istotny wymiar globalizacji kulturowej. 2005. Red. A. Jawłowska, M. Kempny. Warszawa.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 0 PDF - 0

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.