Pressto.

Nagłowek strony

Vol 6, Nr 2 (2014)

Spis treści

Artykuły

A Comparison of Higher Education System between China and Ukraine PDF (English)
Oksana Shatska 9-22
Seksualność kobieca w Pięćdziesięciu twarzach Greya. Powieściowa fikcja soft-porno czy kulturowe przesunięcie? PDF
Agnieszka Gromkowska-Melosik 23-37
Historia i współczesność zapisane w języku. Pedagogiczne wędrówki po świecie związków frazeologicznych PDF
Kinga Kuszak 39-56
Endowment as an Educational Fundraising Tool for Entrepreneurial University: the U.S. Experience versus Ukrainian Reality and Perspectives PDF (English)
Alla Krasulia 57-73
Influence of Group Therapy in Psychodrama on the Attachment Style of Children at-Risk: Educational, Emotional, Social, and Behavioral Aspects PDF (English)
Zivit Vaxberg 75-93
Rodzina jako podmiot przedsiębiorczy – krytyczna analiza dyskursu wychowania małego geniusza w portalach internetowych dla rodziców. PDF
Monika Popow 95-118
Szkoły Promujące Zdrowie. Przesłanki i założenia teoretyczne dla działalności praktycznej PDF
Tomasz Herman 119-134
Orientacje sprawcze i wspólnotowe współczesnej młodzieży PDF
Paulina Peret-Drążewska 135-151
Obraz ponowoczesnego świata z perspektywy współczesnej młodzieży PDF
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn Lucyna Myszka 153-173
Edukacja mniejszości romskiej w Polsce PDF
Dominika Przybyszewska 153-173
Dyskurs (post)konwencjonalnej tożsamości wobec merkantylistycznej natury globalizującego się świata PDF
Patryk Jastrząb 193-205
Nowe wykorzystanie blogów internetowych. Ewolucja w stronę funkcji dydaktycznej PDF
Sylwia Maria Polcyn-Matuszewska, 207-220
Picie kontrolowane – propozycja strategii pomocowych dla młodych dorosłych PDF
Dorota Dolata 221-245

Sprawozdania

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego. Tradycyjne i alternatywne metody, strategie, formy pomocy”, Poznań, 22 października 2014 roku PDF
Aneta Baranowska 259-263
Sprawozdanie z Seminarium Naukowego „Młodość i starość – razem czy osobno? Perspektywa pedagogiczna”, Poznań, 28 maja 2014 roku PDF
Kamila Słupska 263-267


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo