Pressto.

Nagłowek strony

Szkoły Promujące Zdrowie. Przesłanki i założenia teoretyczne dla działalności praktycznej

Tomasz Herman

DOI: https://doi.org/10.14746/kse.2014.6.2.07

Abstrakt


In this article author will approximate the concept, history and organization of the health promoting school. Successively the key concepts for this model: health, health behaviors, lifestyle health promotion, health education and prevention will be discussed. The author shows how much importance they have for the practical dimension of this project’s rationale and theoretical assumptions.

Słowa kluczowe


school promotes a health; health promotion; health education; health, prevention; lifestyle

Pełny tekst:

Bibliografia


Karski J. 2007. Praktyka i teoria promocji zdrowia. Warszawa.

Kasperek E. 1999. Zachowania prozdrowotne nauczycieli. Poznań.

Kulmatycki L. 1999. „Co to jest szkoła promującą zdrowie”. Lider 12: 7-13.

Majewicz P. 2011. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna – przedmiot, cele, zadania. W Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna, 121-135. Kraków.

Majewicz P. 2011. Edukacja zdrowotna jako podstawowa forma promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży. W Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna, 135-145. Kraków.

Parsons T. 1969. Struktura społeczna a osobowość. Warszawa.

Syrek E., K. Borzucka-Sitkiewicz. 2009. Edukacja zdrowotna. Warszawa.

Woynarowska B. 1995. Edukacja zdrowotna w szkole. Warszawa.

Woynarowska B. 2000. Zdrowie i szkoła. Warszawa.

Woynarowska B. 2007. Edukacja zdrowotna. Warszawa.

Woynarowska B., M. Sokołowska. 2000. Szkoła promująca zdrowie. Doświadczenia dziesięciu lat. Warszawa.

Woynarowska B, M Sokołowska. 2001. Ścieżka Edukacyjna – edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia w szkole. Warszawa

Woynarowska B., M. Sokołowska. 2006. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole. Warszawa.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 20 PDF - 67

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.