Szkoły Promujące Zdrowie. Przesłanki i założenia teoretyczne dla działalności praktycznej

Main Article Content

Tomasz Herman

Abstrakt

In this article author will approximate the concept, history and organization of the health promoting school. Successively the key concepts for this model: health, health behaviors, lifestyle health promotion, health education and prevention will be discussed. The author shows how much importance they have for the practical dimension of this project’s rationale and theoretical assumptions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Karski J. 2007. Praktyka i teoria promocji zdrowia. Warszawa.
 2. Kasperek E. 1999. Zachowania prozdrowotne nauczycieli. Poznań.
 3. Kulmatycki L. 1999. „Co to jest szkoła promującą zdrowie”. Lider 12: 7-13.
 4. Majewicz P. 2011. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna – przedmiot, cele, zadania. W Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna, 121-135. Kraków.
 5. Majewicz P. 2011. Edukacja zdrowotna jako podstawowa forma promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży. W Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna, 135-145. Kraków.
 6. Parsons T. 1969. Struktura społeczna a osobowość. Warszawa.
 7. Syrek E., K. Borzucka-Sitkiewicz. 2009. Edukacja zdrowotna. Warszawa.
 8. Woynarowska B. 1995. Edukacja zdrowotna w szkole. Warszawa.
 9. Woynarowska B. 2000. Zdrowie i szkoła. Warszawa.
 10. Woynarowska B. 2007. Edukacja zdrowotna. Warszawa.
 11. Woynarowska B., M. Sokołowska. 2000. Szkoła promująca zdrowie. Doświadczenia dziesięciu lat. Warszawa.
 12. Woynarowska B, M Sokołowska. 2001. Ścieżka Edukacyjna – edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia w szkole. Warszawa
 13. Woynarowska B., M. Sokołowska. 2006. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole. Warszawa.