Pressto.

Nagłowek strony

Naród, gender, popkultura. Nacjonalistyczne konstrukcje płci i seksualności w popkulturowej odsłonie

Eva Zamojska

DOI: https://doi.org/10.14746/kse.2017.12.18

Abstrakt


The paper is a short theoretical summary of relationships between the notions of nation, gender and sexuality in a nationalistic discourse. It is also an attempt at applying this knowledge for analyzing selected artifacts of pop culture. In the first part of the paper, theoretical and research findings on the constructs of gender and sexuality in a nationalistic discourse are presented. In the second part these findings are used for a discursive analysis of gender and sexuality constructs in selected songs / stage acts presented at the Eurovision Song Contest 2014 and a pastiche cover version of one of them.


Słowa kluczowe


nationalistic discourse; gender; sexuality; pop culture

Pełny tekst:

Bibliografia


Acker J. (2009). Przeobrażenia kategorii klasy, rasy i płci. Feministyczne przemyślenia. Tłum. K. Gawlicz. http://www.ekologiasztuka.pl./pdf/f0077acker.pdf, dostęp: 18.03.2017.

Anderson B. (1997). Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Przeł. S. Amsterdamski. Warszawa.

Anthias F., Yuval-Davis N. (2009). Kobiety, naród, państwo. Wprowadzenie. Tłum. A, Czarnacka. http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0076anthias_davis.pdf, dostęp: 19.03.2017.

Barczyk K. (2010). Afrykańskie przygody Marcina K., prezentera o aksamitnym głosie.

http://afryka.org/afryka/afrykanskie-przygody-marcina-k---prezentera-o-aksamitnym-glosie,news/, dostęp: 25.03.2017.

Billig M. (2008). Banalny nacjonalizm. Przeł. M. Sekerdej. Kraków.

Bobako M. (2005). Powrót kobiet do historii. Niedokończony projekt. „Krytyka Polityczna” nr 7/8.

Bożek J. (2012). Rapem w lemingi, ku chwale Ojczyzny.

http://krytykapolityczna.pl/kultura/muzyka/rapem-w-lemingi-ku-chwale-ojczyzny/, dostęp: 12.01.2017.

Butler J. (2008). Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości. Przeł. K. Krasuska. Warszawa.

Chmura-Rutkowska I., Duda M., Mazurek M., Sołtysiak-Łuczak A. (2016). Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport. T. 1–3. Warszawa.

Cierniak J. (2012). Subwersja czyli sztuka inteligentnego oporu.

http://krytyka.org/subwersja-czyli-sztuka-inteligentnego-oporu/, dostęp: 28.03.2017.

Connel R. (2013). Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym. Tłum. O. Siara. Warszawa.

Czubaj M. (2005). Pop pod flagą biało-czerwoną. „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” nr 27.

Dziamski G. (2001). Wartością sztuki krytycznej jest to, że wywołuje dyskusje, „Gazeta Malarzy i Poetów” nr 2–3.

Edensor T. (2005). Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne. Tłum. A. Sadza. Kraków.

Gellner E. (1991). Narody i nacjonalizm. Przeł. T. Hołówka. Warszawa.

Graff A. (2008). Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie. Warszawa.

Grzebalska W. (2013). Płeć powstania warszawskiego. Warszawa.

Hobsbawn E. (2010). Narody i nacjonalizm po 1780 roku. Program, mit, rzeczywistość. Przeł. J. Macielczyk, M. Starnawski. Warszawa.

Hooks B. (2013). Teoria feministyczna. Od marginesu do centrum. Przel. E. Majewska. Warszawa.

Illouz E. (2015). Hardcorowy romans. Pięćdziesiąt twarzy Greya, bestsellery i społeczeństwo. Przekład J. Konieczny. Warszawa.

Jakubowski W. (2007). Edukacja wobec kultury globalnej,

http://www.khg.uni.wroc.pl/files/Microsoft%20Word%20%20jakubowskit.pdf, dostęp: 1.03.2017.

Jakubowski W. (2014). Media i kultura popularna jako obszar studiów nad edukacją. „Studia Edukacyjne” nr 30.

Janion M. (2006). Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków.

Jaskułowski K. (2006). McNacjonalizm, czyli kultura popularna w służbie narodu. „Kultura Popularna” 3 (17).

Jaskułowski K. (2012). Wspólnota symboliczna. W stronę antropologii nacjonalizmu. Gdańsk.

Kłonkowska A.M., Dynarski W. (2016). Gender i inne kłopotliwe terminy. Czyli jak mówić o różnorodności i (nie)normatywności płciowej i seksualnej? [W:] U. Kluczyńska, W. Dynarski, A.M. Kłonkowska (red.). Poza schematem. Społeczny konstrukt płci i seksualności. Gdańsk.

Koseła K. (2005). Choroba na Polskę. „Tygodnik Powszechny” nr 25, https://www.tygodnikpowszechny.pl/node/125759?language=en, dostęp 28.01.2018.

Loomba A. (2011). Kolonializm/Postkolonializm. Przekład N. Bloch. Poznań.

Macrae C.N., Stangor Ch., Hewston M. (1999). Stereotypy i uprzedzenia. Gdańsk.

Melosik Z. (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków.

Mouffe Ch. (2008). Polityczność. „Przewodnik Krytyki Politycznej”. Tłum. J. Erbel. Warszawa.

Mouffe Ch. (2015). Demokratyczna polityka musi być stronnicza.

http://krytykapolityczna.pl/kraj/mouffe-demokratyczna-polityka-musi-byc-stronnicza/, dostęp: 10.03.2017.

Mrozik A. (2012). Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku. Warszawa.

Popow M. (2015). Kategoria narodu w dyskursie edukacyjnym. Analiza procesów konstruowania tożsamości w podręcznikach szkolnych. Poznań.

Potulicka E., Rutkowiak J. (2010). Neoliberalne uwikłanie edukacji. Kraków.

Said E.W. (2005). Orientalizm. Przekład M. Wyrwas-Wiśniewska. Poznań.

Scott J.W. (2009). Gender jako pożyteczna kategoria analizy historycznej. Tłum. A. Czarnacka. www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0064scott.pdf, dostęp: 19.03.2017.

Spivak G.C. (2011). Czy podporządkowani inni mogą przemówić?. Przeł. E. Majewska, „Krytyka Polityczna” 24–25.

Stasiuk K. (2003). Krytyka kultury jako krytyka komunikacji. Pomiędzy działaniem komunikacyjnym, dyskursem a kulturą masową. Wrocław.

Szacki J. (2002). Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe. Warszawa.

Van Dijk T.A. (2001) Badania nad dyskursem. [W:] Van Dijk T.A. (red.). Dyskurs jako struktura i proces. Przeł. G. Grochowski. Warszawa.

Walzer M. (1999). O tolerancji. Przełożył T. Baszniak. Warszawa.

Wertenstein-Żuławski J, Pęczak M. (red.). (1991). Spontaniczna kultura młodzieżowa.Wybrane zjawiska. Wrocław.

Yuval-Davis N. (1997). Gender and Nation. Thousand Oaks.

Zamojska E. (1998). Kulturowa tożsamość młodzieży. Studium empiryczne. Z badań na młodzieżą szkół średnich. Poznań–Toruń.

Zamojska E. (2003). Fenomen hip hopu w polskiej kulturze młodzieżowej. [W:] E. Solarczyk-Ambrozik, A. Zduniak (red.). Edukacyjne wyzwania i zagrożenia początku XXI wieku. Warszawa–Poznań.

Zamojska E. (2010). Równość w kontekstach edukacyjnych. Wybrane aspekty równości w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych. Poznań.

Zamojski J. (2009). Sterylizacja kobiet romskich w Czechach. [W:] M. Musielak (red.). Wybrane aspekty sterylizacji ludzi ze względów eugenicznych, medycznych i społecznych. Poznań.

Zawadzka A. (2015). Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności. Warszawa.

Netografia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przymusowa_sterylizacja, dostęp: 17.03.2017.

http://muzyka.onet.pl/newsy/eurowizja-2014-polscy-widzowie-ocenili-wystep-conchity-wurst-na-7-punktow-jury-nie/p506w, dostęp: 12.03.2017.

https://www.quora.com/Does-the-word-slave-come-from-the-name-of-the-Slavic-people, dostęp:12.03.2017.

http://kobieta.wp.pl/wywiad-z-kim-lee-najpopularniejsza-polska-drag-queen-5982665738920577a, dostęp: 23.03. 2017.

www.youtube.com/watch?v=zUu-4Ny68PI, dostęp: 23..03. 2017.

http://eurowizja.org/?p=5491, dostęp: 20.03. 2017

https://www.youtube.com/watch?v=q8J3GAg5zaI, dostęp: 20.03.2017.

http://www.homopedia.pl/wiki/Kim_Lee, dostęp: 23.03.2017.

https://www.youtube.com/watch?v=rr1DSgjhRqE, dostęp: 12.03.2017.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 0 PDF - 0 PDF (English) - 0

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.