Tom 12 Nr 2 (2017): Dyskurs edukacyjny w ujęciu interdyscyplinarnym – dyskusje i praktyki badawcze
Dyskurs edukacyjny w ujęciu interdyscyplinarnym – dyskusje i praktyki badawcze

Artykuły

Agnieszka Rypel
9-35
Dyskurs edukacyjny w ujęciu procesualno-kognitywnym
https://doi.org/10.14746/kse.2017.12.1
PDF PDF (English)
Lotar Rasiński
37-54
Trzy koncepcje dyskursu: Foucault, Laclau, Habermas
https://doi.org/10.14746/kse.2017.12.2
PDF PDF (English)
Tomasz Szkudlarek
55-82
Teoria jako ontologiczna retoryka: Rousseau i krystalizacja dyskursu pedagogicznego
https://doi.org/10.14746/kse.2017.12.3
PDF PDF (English)
Felicitas Macgilchrist
83-103
Backstaging the teacher: On learner-driven, school-driven and data-driven change in educational technology discourse
https://doi.org/10.14746/kse.2017.12.4
PDF (English)
Marta Natalia Wróblewska, Johannes Angermuller
105-128
Dyskurs akademicki jako praktyka społeczna. Zwrot dyskursywny i Społeczne Badania Szkolnictwa Wyższego
https://doi.org/10.14746/kse.2017.12.5
PDF
Antti Saari
129-151
Wandering along the Moebius strip: Radical reflexivity in the archaeology of educational research
https://doi.org/10.14746/kse.2017.12.6.
PDF (English)
Helena Ostrowicka
153-172
Dyskurs edukacyjny, weredykcja i pedagogie – od konstelacji związków dyskursu i edukacji do aleturgicznej analizy praktyki edukacyjnej
https://doi.org/10.14746/kse.2017.12.7
PDF PDF (English)
Monika Wiśniewska-Kin
173-184
Potencjał badawczy kategorii kognitywistycznych. W poszukiwaniu nowej formuły dyskursu edukacyjnego
https://doi.org/10.14746/kse.2017.12.8
PDF PDF (English)
Violetta Kopińska
185-195
Koncepcja czteropoziomowego kontekstu Ruth Wodak jako wyraz interdyscyplinarności w analizie dyskursu
https://doi.org/10.14746/se.2017.12.9
PDF PDF (English)
Magdalena Nowicka-Franczak
197-223
Postfoucaultowska analiza dyskursu o edukacji. Uwagi warsztatowe
https://doi.org/10.14746/kse.2017.12.10
PDF PDF (English)
Zuzanna Zbróg
225-243
Teoria reprezentacji społecznych w interdyscyplinarnych badaniach nad dyskursem edukacyjnym – potencjał zbiorowego pisania biografii
https://doi.org/10.14746/kse.2017.12.11
PDF PDF (English)
Justyna Spychalska-Stasiak
245-272
Na tropie dyskursu traumy w metodologicznej samowiedzy pedagogicznej
https://doi.org/10.14746/kse.2017.12.12
PDF PDF (English)
Monika Popow
273-284
Uczenie się jako przestrzeń dyskursywnie konstruowana
https://doi.org/10.14746/kse.2017.12.13
PDF PDF (English)
Karolina Starego
285-311
Dyskurs edukacyjny oraz problem dyskursywnego konstruowania tożsamości i wiedzy z perspektywy krytycznej i krytycznie zorientowanej analizy dyskursu
https://doi.org/10.14746/kse.2017.12.14
PDF PDF (English)
Olha Honcharenko
313-327
Yakym Yarema’s philosophical and pedagogical ideas in discursive practices of education
https://doi.org/10.14746/kse.2017.12.15
PDF (English)
Oskar Szwabowski
329-344
Bartleby, łowca dyskursów. O pewnej formie nie-krytyki
https://doi.org/10.14746/kse.2017.12.16
PDF PDF (English)
Daniel Kontowski
345-360
Notes on liberal (arts) education discourse
https://doi.org/10.14746/kse.2017.12.17
PDF (English)
Eva Zamojska
361-378
Naród, gender, popkultura. Nacjonalistyczne konstrukcje płci i seksualności w popkulturowej odsłonie
https://doi.org/10.14746/kse.2017.12.18
PDF PDF (English)
Joanna Cukras-Stelągowska
379-400
„Zdecydowanie żydowskie, wyraźnie polskie”… Strategie narracyjne twórców Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
https://doi.org/10.14746/kse.2017.12.19
PDF PDF (English)