Pressto.

Nagłowek strony

„Zdecydowanie żydowskie, wyraźnie polskie”… Strategie narracyjne twórców Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Joanna Cukras-Stelągowska

DOI: https://doi.org/10.14746/kse.2017.12.19

Abstrakt


This paper aims to establish a framework of discursive narratives about the idea of the Polin Museum of the History of Polish Jews. Most of these narrative strategies concern the implementation of this huge project, arrangement of exhibitions, topics presented and the importance of the museum for the community of Polish Jews and Poles. The qualitative analysis of the narratives is conducted based on the content of periodicals published by the Jewish community in Poland: „Midrasz. Pismo Żydowskie” and „Chidusz. Magazyn Żydowski”. The analysis involves 11 speeches given immediately after the ceremonial opening of the Museum in 2013 and later, primarily at anniversary celebrations.


Słowa kluczowe


discursive narratives; Jewish identity; Polin Museum of the History of Polish Jews

Pełny tekst:

Bibliografia


Blumer H. (2007). Interakcjonizm symboliczny. Kraków.

Bojanowski M. (2015). Co jest najważniejsze w historii Żydów polskich? „Chidusz. Magazyn Żydowski” nr 14, http://chidusz.com/co-jest-najwazniejsze-w-historii-zydow-polskich/.

Grzymała-Kazłowska A. (2004). Socjologicznie zorientowana analiza dyskursu na tle współczesnych badań nad dyskursem. „Kultura i Społeczeństwo” vol. XLVIII, nr 1.

Kirshenblatt-Gimblett B. (2015a). Polin 1000 lat historii Żydów polskich. Przewodnik po wystawie stałej. Warszawa.

Podgórska K. (2014). Muzeum niepodobne do innych. „Nasza Gmina” nr 102.

Rapley T. (2010). Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Warszawa.

Szczepanik K. (2012). Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” nr 42.

Wodak R., Krzyżanowski M. (2011). Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. Warszawa.

Netografia

http://www.midrasz.pl/miesiecznik/onas, dostęp 20.03.2017.

http://www.cwiszn.pl/pl/pages/show/otwarcie%20muzeum, dostęp 20.03.2017.

http://www.miasteczkopoznan.pl/node/3, 77dostęp 20.03.2017.

http://www.chidusz.com/, dostęp 20.03.2017.

http://www.polin.pl/pl, dostęp 20.03.2017.

http://warszawa.jewish.org.pl/images/Biuletyn/zima_2014/kolbojnik_zima_2014_net.pdf, dostęp 20.03.2017.

Teksty źródłowe

„Midrasz. Pismo Żydowskie”

Jutkiewicz-Kubiak K. (2013). Fundamentem muzeum są widzowie, wywiad z Joanną Fikus, koordynatorem projektu wystawy głównej MHŻP i Franciszkiem Zakrzewskim, kuratorem galerii „Powojnie”. „Midrasz. Pismo Żydowskie” nr 3 (173) maj/czerwiec, s. 14–23 (skrót w tabeli: M1).

Paziński P. (2015). Jankiel, chasydzi i Tuwim, rozmowa z Heleną Datner. „Midrasz. Pismo Żydowskie”, nr 1 (183) styczeń/luty, s. 5–10 (skrót w tabeli: M3).

Rosman M. (2014). Muzeum Historii Żydów Polskich. Zdecydowanie żydowskie, wyraźnie polskie, „Midrasz. Pismo Żydowskie” nr 2 (178) marzec/kwiecień, s. 58–63 (skrót w tabeli: M2).

„Chidusz. Magazyn Żydowski”

Andresz K. (2015). Polin – archiwum z precyzyjną strukturą, wywiad ze Stanisławem Krajewskim, współtwórcą galerii „Powojnie” w MHŻP. „Chidusz. Magazyn Żydowski” nr 14, http://www.chidusz.com/ (skrót w tabeli: Ch6).

Bojanowski M. (2015). Jesteśmy tutaj?, wywiad z Marianem Turskim, przewodniczącym Rady MHŻP. „Chidusz. Magazyn Żydowski” nr 14, http://www.chidusz.com/ (skrót w tabeli: Ch7).

Geber K. (2015). Wściekle polskie Polin, „Chidusz. Magazyn Żydowski” nr 20, http://www.chidusz.com/ (skrót w tabeli: Ch10).

Kirshenblatt Gimblet B. (2015b). Rok po otwarciu wystawy stałej w Muzeum Polin, „Chidusz. Magazyn Żydowski” nr 20, http://www.chidusz.com/ (skrót w tabeli: Ch9).

Stoła D. (2016). Dwie nagrody dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. „Chidusz. Magazyn Żydowski” nr 30, s. 14–16. (skrót w tabeli: Ch11).

Szajda M. (2014). Jakie kolory ma historia, wywiad z Marcinem Wodzińskim, twórcą galerii XIX wieku w MHŻP, „Chidusz. Magazyn Żydowski” nr 12, http://www.chidusz.com (skrót w tabeli: Ch4).

Wodziński M. (2015). Muzeum Historii Żydów Polskich czy Muzeum Historii Polski?, „Chidusz. Magazyn Żydowski” nr 15, http://www.chidusz.com/ (skrót w tabeli: Ch8).

Wójcik M., Bojanowski M. (2015). Na ile żydowskie jest żydowskie muzeum?, wywiad z Barbarą Kirshenblatt-Gimblett, główną kuratorką wystawy stałej MHŻP. „Chidusz. Magazyn Żydowski” nr 14, http://www.chidusz.com (skrót w tabeli: Ch5).

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 0 PDF - 0

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.