Football hooliganism in the countries of the Visegrád Group: cooperation and confrontation
PDF (English)

Słowa kluczowe

football hooliganism
violence
European Championship
security
cooperation

Jak cytować

Smolík, J. (2019). Football hooliganism in the countries of the Visegrád Group: cooperation and confrontation. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 11(1), 51–66. https://doi.org/10.14746/kse.2017.11.4

Abstrakt

The article deals with the description of football hooligans in the countries of Visegrad Group (Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary). Text describes history of this phenomenon in the central Europe in the context of European Football Championships of 2012 and 2016. Particular hooligans’ groups, the basic characteristics, relations and manifestations of these groups are briefly presented. In the final part there are outlined particular actors participating in tackling with football hooligans, including legislative procedures stemming from European Convention. In the conclusion itself there is discussed also police’ cooperation during big football championships.

https://doi.org/10.14746/kse.2017.11.4
PDF (English)

Bibliografia

Bayer, J. (2009): Country Report Hungary. In Bertelsmann Stiftung (ed.): Strategies for Combatin Right-Wing Extremism in Europe. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2009, s. 285-326.

Bedřich, L. (2006): Fotbal – rituální hra moderní doby. Brno: Masarykova univerzita.

Beyer, D. (2002): Fotbalové násilí: subkultura hooligans. Brno: Masarykova univerzita (bakalářská práce).

Cynarski, W. J.: Brutalizacja sportu na przykładzie popularnych widowiskowych gier sportowych. In Dziubiński, Z. (ed., 2007): Sport a agresja. Warszawa: Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, s. 166-172.

Čarnogurský, T. (2009): Divácké násilí v České republice: veřejně politický problém. Praha: FSV UK (diplomová práce).

Čeněk, J., Smolík, J. (2015): Nationalism and Its Manifestations in Sport: the Case of Football Hooliganism in the Czech Republic. In Cordell, K., Jajecznik, K. (eds.): The Transformation of Nationalism in Central and Eastern Europe. Ideas and Stuctures. Warsaw: university of Warsaw, s. 137-153.

Dóktor, K.: Agresja w sporcie w socjologicznej perspektywie. In Dziubiński, Z. (ed., 2007): Sport a agresja. Warszawa: Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, s. 128-135.

Frosdick, S., Marsh, P. (2005): Football hooliganism. Devon: Willan Publishing.

Harsányi, L. (2005): Chuligáni. Správa o stave chuliganizmu, rasizmu, antisemitizmu a intolerancie v slovensko futbale. Bratislava: LPR.

Holý, L. (2010): Malý český člověk a skvělý český národ: Národní identita a postkomunistická transformace společenost. Praha: Sociologické nakladatelství.

Charvát, M. (2008): Hostilita ve sportovním prostředí. Brno: BMS Creative.

Jusko, P. (2009): Sociálna práca s mládežou a sociálnopatologické javy. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB.

Kasal, J. (2013): Násilí na stadionech jako odraz kultury. Hradec Králové: Gaudeamus.

Kowalska, J. E.: (2007): „Cały nasz chuligański trud wkładamy w nasz kochany klub“. In Dziubiński, Z. (ed.): Sport a agresja. Warszawa: Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, s. 240 – 247. In Dziubiński, Z. (ed.): Sport a agresja. Warszawa: Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, s. 67-79.

Kubacka-Jasiecka, D. (2007): Pseudokibice i szalikowcy. O psychologicznych mechanizmach przemocy stadionowej.

Kupka, P., Laryš, M., Smolík, J. (2009): Krajní pravice ve vybraných zemích střední a východní Evropy. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity.

Mareš, M., Smolík, J., Suchánek, M. (2004): Fotbaloví chuligáni. Brno: Barrister&Principal.

Piotrowski, P. (2000): Szalikowcy. O zachowaniach dewiacyjnych kibiców sportowych. Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek

Pražák, R. (2010): Dějiny Uher a Maďarska v datech. Praha: Nakladatelství Libri.

Rada Evropy (2005): Prevence diváckého násilí při sportovních utkáních. Role místních a regionálních orgánů veřejné správy v prevenci násilí při sportovních utkáních. Praha: MV ČR.

Sahaj, T. (2007): Psychospołeczne aspekty agresywnych zachowań chuliganów futbolowych. In Dziubiński, Z. (ed.): Sport a agresja. Warszawa: Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, s. 109-118.

Sekot, A. (2008): Sociologické problémy sportu. Praha: Grada.

Slepička, P. et al. (2008): Sport and Lifestyle. Praha: Karolinum.

Slepička, P. et al. (2010): Divácká reflexe sportu. Praha: Karolinum.

Smolík, J. (2006): Fenomén jménem fotbalové fandovství. Psychologie dnes, XII, 10, s. 19 – 21.

Smolík, J. (2008): Fotbalové chuligánství. Historie, teorie a politizace fenoménu. Karlovy Vary: VNP.

Suchánek, M. (2007): Zajištění bezpečnosti při masových sportovních akcích. Případová studie k Mistrovství světa 2006. Rexter, VI, 1, s. 41-45.

Wann D. L. a kol. (2001): Sport fans. The psychology and social impact of spectators. London, New York: Routledge.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.