On the new culture of time, child-rearing and acceleration civilisation
PDF (English)
PDF

Słowa kluczowe

time
child-rearing
acceleration civilisation

Jak cytować

Segiet, K. (2019). On the new culture of time, child-rearing and acceleration civilisation. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 11(1), 85–96. https://doi.org/10.14746/kse.2017.11.6

Abstrakt

The ‘more, faster, better’ rule accompanies a modern child from the earliest stage of their life. Recently research on child development has become increasingly important and taken on a new dimension. Its significance lies in the capacity to provide important information about core values in child life. It also offers new development opportunities for educational environment for individuals, groups and institutions, working in the field of pedagogy, treating childhood as a common good which needs protection from increasing pressure of time and detrimental effects of acceleration civilisation.

https://doi.org/10.14746/kse.2017.11.6
PDF (English)
PDF

Bibliografia

Adam B. (2010). Czas, Warszawa.

Bauman Z. (2007). Płynne życie, Kraków 2007.

Brandon S. G. F. (1965). History, Time and Deity. A Historical and Comparative Study of the Conception of Time in Religious Thought and Practice, New York, p. V.

Doroszewski W. (2000). Słownik języka polskiego, (ed.), Warszawa.

Hall Edward T. (1999). Taniec życia. Inny wymiar czasu (trans. Radosław Nowakowski), Warszawa.

Hostyński L. (2006). Wartości w świecie konsumpcji, Lublin.

Klein S. (2009). Czas. Przewodnik użytkownika, Warszawa.

Marzec – Holka K, Guzy – Steinke H, Joachimowska M, Rutkowska A, (2010). Pedagog społeczny – humanista. O środowisku, rodzinie, edukacji i wartościach, [in:] Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia edukacji (ed.) M. Konopczyński, W. Theiss, M. Winiarski, Memorial Volume Dedicated to Proffesor Tadeusz Pilch, Warszawa.

Nikitorowicz J .(2005). Próba określenia przedmiotu edukacji międzykulturowej), [in:] Region-tożsamość-edukacja, (ed.) J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki, Trans Humana, Białystok.

Nowicki A. (1983). Czas i człowiek, Warszawa.

Pawełczyńska A.(1986). Czas człowieka, Wrocław – Warszawa – Kraków – Łódź.

Pilch T.(2007). Pedagogika społeczna wobec kryzysu świata wartości, więzi i instytucji [in:] Pedagogika społeczna, (ed.) E. Marynowicz – Hetka, Warszawa.

Przybysz A. (2010). Czas w pedagogice [in:] Czas w życiu człowieka, (ed.) K. Popiołek, A. Chudzickiej - Czupały, Katowice.

Sędek G, Bedyńska S. (2010). Wprowadzenie: życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu, (ed.), Warszawa.

Szczepański J.( 1984). Sprawy ludzkie, (ext. 3rd ed.), Warszawa.

Sztompka P.(2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków.

Sztumski W.(2010). Turboświat, pułapka przyspieszenia i ekologia czasu [in:] Czas w życiu człowieka, (ed.) A.Popiołek K, A. Chudzickiej – Czupały, Katowice.

Tarkowska E.(1992). Czas w życiu Polaków. Wyniki badań, hipotezy, impresje, Warszawa.

Tarkowska E. (1987). Czas w społeczeństwie. Problemy, tradycje, kierunki badań), Wrocław – Warszawa – Kraków – Łódź.

Toffler A. (1974). Szok przyszłości, Warszawa.

Winiarski M (2010). Przedsłowie. Środowisko życia i edukacji w perspektywie globalizacji, Animacja środowiska a edukacja i wychowanie na potrzeby jutra, (ed.) K. Segiet, K. Słupska – Kwiatkowska, Gniezno.

Zgółkowa H. (1996). Praktyczny Słownik Współczesnej Polszczyzny, (ed.), Vol. 7, Poznań.