The Role of the Media in the Process of Shaping the Skills and Attitudes of Lower Secondary School Students
PDF (English)
PDF

Słowa kluczowe

school
student
abilities
media
process

Jak cytować

Michalak-Dawidziuk, J. (2019). The Role of the Media in the Process of Shaping the Skills and Attitudes of Lower Secondary School Students. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 11(1), 289–307. https://doi.org/10.14746/kse.2017.11.17

Abstrakt

Media play an important role in social and personal life. They affect opinion forming, promote trends and shape skills and attitudes. Their impact is enormous. Media can have both positive and negative influence, as they are addressed to adults and young people, whose opinions and characters have not yet crystallised. Thus the question about the extent to which the media shape abilities pertaining to the recognition of individual educational needs and learning, which is “(…) the foundation for success at school, in continuing education and in professional life.” Results of research conducted among lower secondary school students provide answers to these questions.

https://doi.org/10.14746/kse.2017.11.17
PDF (English)
PDF

Bibliografia

Arcimowicz K., Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2013.

Bauman Z., Społeczeństwo w stanie oblężenia, transl. J. Margański, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.

Bednarek J., Multimedia w działalności szkoleniowo-wychowawczej, MON, Warszawa 2000, Goban-Klas T., Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005.

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, transl. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Krzyśko M., Jakim odbiorcą treści telewizyjnych jest młodzież [in:] Media a edukacja, III International Conference, Poznań 2000.

Kust I., Wyzwania dla edukacji permanentnej wobec zmieniającego się świata, [in] I. Janicka, M. Znajmiecka-Sikora (ed.) Rodzina i kariera. Równoważenie, czy konflikt? Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

Kust I., Pedagogika dialogu. Wokół pedagogiki Janusza Korczaka, [in] D. Jankowska, (ed.) Kreatywność w pedagogice Janusza Korczaka i edukacji dla rynku pracy w XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2014.

Madalińska–Michalak J., Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach zaniedbanych społecznie. Studium porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

Madalińska-Michalak J., Góralska R., Kompetencje emocjonalne nauczyciela, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2012.

Michalak-Dawidziuk J., Kształtowanie kompetencji społecznych jako przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie transgresyjnym, [in] A. Kryniecka (ed.) Dzisiejsze znaczenie ideałów, Kresowa Agencja Wydawnicza, Białystok 2015.

Michalak-Dawidziuk J., Lifelong Learning – potrzeba współczesnego rynku pracy czy całożyciowa autokreacja człowieka? Transgresje w edukacji, [in] I. Paszenda, R. Włodarczyk (ed.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014.

Melosik Z., Kultura popularna. Walka o znaczenia i pedagogika, [in] A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik (ed.) Kultura popularna: konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

Okońska-Walkowicz A., Plebańska M., Szaleniec H., O kompetencjach kluczowych, e-learningu i metodzie projektu, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 2009.

Postman N., Zabawić się na śmierć, Dyskurs publiczny w epoce show–businessu, transl. L. Niedzielski, Warszawa, Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2002.

Repko A., Wpływ programów telewizyjnych na postawy i zachowania młodzieży gimnazjalnej [in] Juszczyk St. (ed.), Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.

Strykowski W., Kształcenie wspomagane mediami a edukacja medialna, Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna, [in] T. Lewowicki, B. Siemieniecki, (ed.) Multimedia Biblioteka Pedagogiczna Wydawnictwo Adam Marszałem, Toruń 2008.

Szkudlarek T., W szkole, [in] M. Filiciak, M. Danielewicz, M. Halawa, P. Mazurek, A. Nowotny, Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 2010.

Szkudlarek T., Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.

Wenta K., Telewizja internetowa w edukacji, [in] E. Musiał, I. Pulak (ed.) Człowiek Media Edukacja, Uniwersytet Pedagogiczny KEN w Krakowie, Kraków 2011.

Legal acts

Section 4 of Appendix 4 Core curriculum of general education for lower secondary schools and upper secondary schools, whose completion allows to obtain a maturity certificate upon passing the matriculation examination to the Regulation of the Minister of National Education of 27 August 2012 on the core curriculum of pre-school education and general education in particular types of schools (Journal of Laws, item 977), p. 73.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.