The phenomenon of globalisation as the greatest modern megatrend
PDF (English)
PDF

Słowa kluczowe

globalization
blurring of boundaries
permeation of cultures
attitude to diversity
autonomy & dependence
values & advantages
disadvantages & risk

Jak cytować

Jarantowska, M. (2019). The phenomenon of globalisation as the greatest modern megatrend. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 11(1), 309–320. https://doi.org/10.14746/kse.2017.11.18

Abstrakt

The purpose of the article is to present the complexity of the notion of globalisation and the many definitions of this phenomenon. The article presents positions of various authors, including a rich set of variables that determine them. It highlights the importance of blurring boundaries, permeation of cultures, closer relations and multiplicity of interactions on a micro and macro scale. It emphasizes the topic of values and self-awareness of modern human beings in the context of the numerous possibilities and options of choice, as well as its relation to diversity and “Otherness”. It attempts to define the aspirations of contemporary human beings by analysing the dichotomy of autonomy and dependence. Globalisation is described as a phenomenon widely developed and still progressing, carrying both opportunities and risks.

https://doi.org/10.14746/kse.2017.11.18
PDF (English)
PDF

Bibliografia

Bauman Z. Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.

Cybal-Michalska A., Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.

Dyczewski L., Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie, pomiędzy tradycją a nowoczesnością, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.

Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Kłos J., Wolność, indywidualizm, postęp, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.

Mises L., Human Action: a Treatise on Economics, Contemporary Books, Chicago 1966.

Wnuk-Lipiński E., Świat międzyepoki. Globalizacja. Demokracja. Państwo narodowe, Wydawnictwo Znak, Instytut Studiów Politycznych PAN, Kraków 2004.

Zacher L.W., Spór o globalizację, Eseje o przyszłości świata, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.