Potrzeba budowy teorii dydaktycznych jako wymóg rozwoju dydaktyki ogólnej
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

theory
subject of research
goals of cognition
researcher’s awareness
model
axiological dilemmas

Jak cytować

Piotrowski, E. . (2018). Potrzeba budowy teorii dydaktycznych jako wymóg rozwoju dydaktyki ogólnej. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 14(2), 7–23. https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.1

Abstrakt

This paper’s concern is the need to construct didactic theories in the aspect of the development of general didactics. The author performs an analysis of the various ways the term ‘theory’ is understood in the many field of scientific inquiry. What follows is a discussion of the problems of scientific cognition, researcher’s methodological awareness, as well as the models of pedagogy: the scientist, hermeneutic and praxeological models. Finally, the author draws attention to the sources of researcher’s expectations, axiological dilemmas in pedagogical research and potential conflicts of values.

https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.1
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Ablewicz K. (1998). Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych. [W:] S. Palka (red.). Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków.

Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie się na drodze do uczącego się społeczeństwa. (1997). Warszawa.

Brzeziński J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa.

Brzeziński J. (2007). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa.

Delors J. (1998). Edukacja, jest w niej ukryty skarb. Warszawa.

Gnitecki J. (2006). Wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach pedagogicznych. T. 1. Status metodologiczny nauk pedagogicznych. Poznań.

Kmita J. (1980). Szkice z epistemologii historycznej. Warszawa.

Kmita J. (1982). Scjentyzm i antyscjentyzm. [W:] Z. Cackowski (red.). Poznanie, umysł, kultura. Lublin.

Kruszewski K. (1987). Zmiana i wiadomość. Perspektywa dydaktyki ogólnej. Warszawa.

Malewski A. (1963). Szczeble ogólności teorii a proces wyjaśniania. „Studia Socjologiczne” nr 2, s. 62–63.

Muszyński H. (1970). Wstęp do metodologii pedagogiki. Warszawa.

Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa.

Palka S. (red.). (1998). Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków.

Palka S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk.

Pawłowski T. (1988). Tworzenie pojęć w naukach humanistycznych. Warszawa.

Piotrowski E. (2010). Psychologiczne uwarunkowania badań pedagogicznych. [W:] S. Palka (red.). Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk.

Spendel Z. (2005). Metodologia badań psychologicznych jako forma świadomości historycznej. Katowice.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.