Tom 14 Nr 2 (2018)
Pełny numer
PDF cały numer

Artykuły

Eugeniusz Piotrowski
7–23
Potrzeba budowy teorii dydaktycznych jako wymóg rozwoju dydaktyki ogólnej
PDF PDF (English)
Anna Sajdak-Burska
25–38
Różnorodność paradygmatów dydaktyki akademickiej. O potrzebie komplementarności podejść
PDF PDF (English)
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
39–50
Cyfrowy uczeń – analogowa szkoła? Dylematy procesu kształcenia w przestrzeni medialnej
PDF PDF (English)
Robert Sarnecki, Maria Porzucek-Miśkiewicz
51–61
Wokół kryzysu w myśleniu o dydaktyce normatywnej
PDF PDF
Jacek Moroz
63–71
Kilka uwag na temat uteoretyzowania podstawowych kategorii dydaktycznych w konstruktywistycznym modelu kształcenia
PDF PDF (English)
Oskar Szwabowski
73–86
Dydaktyka przeciwko dydaktyce
PDF PDF
Maria Porzucek-Miśkiewicz
87–98
Miejsce ucznia zdolnego w praktyce dydaktycznej
PDF PDF (English)
Katarzyna Smoter
99-109
O potrzebie wspierania rozwoju kompetencji międzykulturowych i medialnych w kształceniu nauczycieli – w poszukiwaniu rozwiązań
PDF PDF (English)
Magdalena Jakubczak-Chodźko
111-117
Sytuacja dydaktyczna z perspektywy kompetencji komunikacyjnych nauczycieli akademickich
PDF PDF (English)
Małgorzata Turczyk
119-126
Kategoria praw dziecka w refleksji dydaktyki akademickiej
PDF PDF (English)
Sylwia Polcyn
127-135
Funkcja profilaktyczna edukacyjnych gier komputerowych
PDF PDF (English)
Inetta Nowosad
137-154
Społeczno-kulturowe uwarunkowania demokratyzacji edukacji na Tajwanie
PDF PDF (English)
Piotr Tomaszewski
155-181
Implanty ślimakowe – etyka a wybór
PDF PDF (English)
Wojciech Starościak , Urszula Dębska, Halina Guła-Kubiszewska
183–203
Designing professional career by students – physical education teachers
PDF (English) PDF (English)
Anna Szeliga-Duchnowska , Mirosława Szewczyk
205-219
Uniformed service officers’ age as a variable differentiating the perception of counterproductive work behaviors
PDF (English) PDF (English)
Kaolina Cynk
221–243
Stan inteligencji środowiskowej studentów z Polski, Słowacji, Czech i Ukrainy
PDF PDF (English)
Agnieszka Wartecka-Ważyńska
245–258
Edukacyjne aspekty działalności agroturystycznej w Polsce
PDF PDF (English)
Jarosław Marzec
259–284
Ciało w procesie konstruowania tożsamości
PDF PDF (English)
Orit Haller-Hayon
285–296
In a world of changes: using a new visual research method for exploring employees’ attitudes towards the organizations they work in
PDF (English) PDF (English)
Lilia Rosenfeld
297–305
Quality of life of the elderly
PDF (English) PDF (English)