Tom 14 Nr 2 (2018)
Pełny numer
PDF cały numer

Artykuły

Eugeniusz Piotrowski
7–23
Potrzeba budowy teorii dydaktycznych jako wymóg rozwoju dydaktyki ogólnej
https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.1
PDF PDF (English)
Anna Sajdak-Burska
25–38
Różnorodność paradygmatów dydaktyki akademickiej. O potrzebie komplementarności podejść
https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.2
PDF PDF (English)
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
39–50
Cyfrowy uczeń – analogowa szkoła? Dylematy procesu kształcenia w przestrzeni medialnej
https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.3
PDF PDF (English)
Robert Sarnecki, Maria Porzucek-Miśkiewicz
51–61
Wokół kryzysu w myśleniu o dydaktyce normatywnej
https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.4
PDF PDF
Jacek Moroz
63–71
Kilka uwag na temat uteoretyzowania podstawowych kategorii dydaktycznych w konstruktywistycznym modelu kształcenia
https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.5
PDF PDF (English)
Oskar Szwabowski
73–86
Dydaktyka przeciwko dydaktyce
https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.6
PDF PDF
Maria Porzucek-Miśkiewicz
87–98
Miejsce ucznia zdolnego w praktyce dydaktycznej
https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.7
PDF PDF (English)
Katarzyna Smoter
99-109
O potrzebie wspierania rozwoju kompetencji międzykulturowych i medialnych w kształceniu nauczycieli – w poszukiwaniu rozwiązań
https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.8
PDF PDF (English)
Magdalena Jakubczak-Chodźko
111-117
Sytuacja dydaktyczna z perspektywy kompetencji komunikacyjnych nauczycieli akademickich
https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.9
PDF PDF (English)
Małgorzata Turczyk
119-126
Kategoria praw dziecka w refleksji dydaktyki akademickiej
https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.10
PDF PDF (English)
Sylwia Polcyn
127-135
Funkcja profilaktyczna edukacyjnych gier komputerowych
https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.11
PDF PDF (English)
Inetta Nowosad
137-154
Społeczno-kulturowe uwarunkowania demokratyzacji edukacji na Tajwanie
https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.12
PDF PDF (English)
Piotr Tomaszewski
155-181
Implanty ślimakowe – etyka a wybór
https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.13
PDF PDF (English)
Wojciech Starościak , Urszula Dębska, Halina Guła-Kubiszewska
183–203
Designing professional career by students – physical education teachers
https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.14
PDF (English) PDF (English)
Anna Szeliga-Duchnowska , Mirosława Szewczyk
205-219
Uniformed service officers’ age as a variable differentiating the perception of counterproductive work behaviors
https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.15
PDF (English) PDF (English)
Kaolina Cynk
221–243
Stan inteligencji środowiskowej studentów z Polski, Słowacji, Czech i Ukrainy
https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.16
PDF PDF (English)
Agnieszka Wartecka-Ważyńska
245–258
Edukacyjne aspekty działalności agroturystycznej w Polsce
https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.17
PDF PDF (English)
Jarosław Marzec
259–284
Ciało w procesie konstruowania tożsamości
https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.18
PDF PDF (English)
Orit Haller-Hayon
285–296
In a world of changes: using a new visual research method for exploring employees’ attitudes towards the organizations they work in
https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.19
PDF (English) PDF (English)
Lilia Rosenfeld
297–305
Quality of life of the elderly
https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.20
PDF (English) PDF (English)