Miejsce ucznia zdolnego w praktyce dydaktycznej
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

gifted student
abilities
needs of a gifted student
problems of a gifted student

Jak cytować

Maria Porzucek-Miśkiewicz, M. P.-M. (2018). Miejsce ucznia zdolnego w praktyce dydaktycznej. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 14(2), 87–98. https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.7

Abstrakt

The aim of the thesis is to draw attention to issues related to gifted students, their needs and problems at school. The author reflects on the ways of satisfying the needs of a gifted student in the classroom. A gifted student is a person with special educational needs. Teachers in schools, which should take care of the development of each individual, often leave gifted students without assistance, as they believe that they will manage on their own. The author shows fragments of the Polish educational reality of gifted students.

https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.7
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Baranowska A. (2014). Tutoring jako alternatywna metoda pracy z uczniami zdolnymi w szkole. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/57/id/1136, dostęp: 31.03.2017.

Bates J., Munday S. (2005). Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane. Tłum. R. Waliś. Warszawa.

Bieluga K. (2003). Nauczycielskie rozpoznawanie cech inteligencji i myślenia twórczego. Kraków.

Dyrda B. (2012). Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych. Warszawa.

Gałązka K., Muzioł E.A. (2014). Modele pracy z uczniem zdolnym w szkole ponadgimnazjalnej. Warszawa.

Góralski A. (1991). Zasadnicze przesłanki skuteczności wychowania zdolnych: szkice do pedagogiki zdolności. Warszawa.

Korbecka K. (2013). Szkolny system wspierania zdolności uczniów w opinii pedagogów szkolnych. [W:] M. Jabłonowska (red.). Uczeń zdolny i jego edukacja. Koncepcje. Badania. Praktyka. Warszawa.

Krzyżanowska Ł., Wiśnicka M. (2009). Wykorzystanie eksperymentów i metod aktywizujących w nauczaniu – problemy i wyzwania. Raport z badań. Warszawa.

Limont W., Cieślikowska J., Jastrzębska D. (2012). Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Warszawa.

Limont W., Dreszer J., Bedyńska S., Śliwińska K. (2010). Wzmożona pobudliwość psychiczna, wybrane cechy osobowości a płeć szczególnie zdolnych uczniów. [W:] A.E. Sękowski, W. Klinkosz (red.). Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii. Lublin.

Partyka M. (1999). Zdolni utalentowani twórczy. Warszawa.

Stańczak M. (2009). Zaspokajanie potrzeb ucznia zdolnego w szkole. Olsztyn.

Wawrzyniak S. (2016). Współpraca rodziców i nauczycieli wobec zróżnicowanych problemów wychowawczych i dydaktycznych. [W:] A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.). Edukacja jutra. Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej szkole. Sosnowiec.

Żuk T. (1996). Opieka psychologiczna i pedagogiczna nad dziećmi uzdolnionymi. [W:] M. Burtowy, A. Twardowski (red.). Terapia pedagogiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym. Kalisz.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.