Sytuacja dydaktyczna z perspektywy kompetencji komunikacyjnych nauczycieli akademickich

Main Article Content

Magdalena Jakubczak-Chodźko

Abstrakt

Jakubczak-Chodźko Magdalena, Sytuacja dydaktyczna z perspektywy kompetencji komunikacyjnych nauczycieli akademickich [The didactic situation from the perspective of academic teacher communication skills]. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja nr 2(14) 2018, Poznań 2018, pp. 111–117, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2018.14.9.


This article shows a mode of perception of the relevant didactic situation from the perspective of teacher-held communicatio skills. Using the analysis of rationality, presented are new areas of perception of teacher competence. In addition, with the aid of the approach presented by Jürgen Habermas, it was possible to analyse the significance of communication skills as key in the teaching profession.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jakubczak-Chodźko , M. (2018). Sytuacja dydaktyczna z perspektywy kompetencji komunikacyjnych nauczycieli akademickich. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 14(2), 111-117. https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.9
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bańko M. (red.). (2006). Wielki słownik ucznia, t. II. Warszawa.
 2. Chmielowski B. (1984). Wychowanie w procesie kształcenia. „Chowanna” z. 4.
 3. Czerepaniak-Walczak M. (1997). Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela. Toruń.
 4. Habermas J. (2002). Teoria działania komunikacyjnego T. I i T. II. Warszawa.
 5. Hydzik B. (1993). Sytuacje dydaktyczne i ich wpływ na aktywizację uczniów w procesie nauczania-uczenia się. „Studia Pedagogiczne” z. 22.
 6. Klus-Stańska D. (2018). Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce. Warszawa.
 7. Kuligowska K. (1984). Doskonalenie lekcji. Z problematyki optymalizacji kształcenia. Warszawa.
 8. Kunowski S. (1981). Podstawy współczesnej pedagogiki. Łódź.
 9. Kwaśnica R. (1994). Wprowadzenie do myślenia. O wspomaganiu nauczycieli w rozwoju. Wrocław.
 10. Kwaśnica R. (2007). Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej. Wrocław.
 11. Milerski B., Karwowski M. (2016). Racjonalność procesu kształcenia. Teoria i badanie. Kraków.
 12. Miodek J. (2012). Wykład pt. Polszczyzna najmłodszych pokoleń. https://www.youtube.com/watch?v=lLKIXsd6kh8, dostęp: 29.02.2017.
 13. Niemierko B. (2007). Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa.
 14. Okoń W. (1984). Słownik pedagogiczny. Warszawa.
 15. Palka S. (2011). Związki pedagogiki ogólnej z teorią i praktyką dydaktyczną [W:] M. Myszkowska-Litwa (red.). Pedagogika ogólna a teoria i praktyka dydaktyczna. Kraków.
 16. Poplucz J. (1984). Optymalizacja działania pedagogicznego na lekcji. Warszawa.
 17. Przetacznikowa M., Włodarski Z. (1979). Psychologia wychowawcza. Warszawa.
 18. Sajdak A. (2013). Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Kraków.
 19. Strykowski W. (2005). Kompetencje współczesnego nauczyciela. „Neodidagmata” 27/28.
 20. Tomaszewski T. (1976). Podstawowe formy organizacji i regulacji zachowania. [W:] T. Tomaszewski (red.). Psychologia. Warszawa.