Kilka uwag na temat uteoretyzowania podstawowych kategorii dydaktycznych w konstruktywistycznym modelu kształcenia
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

constructivism
didactics
model of education
knowledge

Jak cytować

Moroz, J. . (2018). Kilka uwag na temat uteoretyzowania podstawowych kategorii dydaktycznych w konstruktywistycznym modelu kształcenia. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 14(2), 63–71. https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.5

Abstrakt

In my article I point to the essential meaning of the “theoretical content” of the accepted educational model. Lack of knowledge of the assumptions, assertions and implications resulting from a given concept or model generates simplifications and becomes the reason of inconsistencies in “didactic thinking” and acting. The purpose of this article is an attempt to provide justification for the claim about the absolutely theoretized character of considerations (of each type) in the field of education theory. As a consequence, I also put forward a thesis according to which we can not coherently and consistently use concepts such as knowledge and learning “beyond” the paradigmatic context (understood here as a specific theoretical model).

https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.5
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Berger P.L., Luckmann T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Przeł. J. Niżnik. Warszawa.

Bruner J. (1978). Poza dostarczone informacje. Przeł. B. Mroziak. Warszawa.

Bruner J. (2010). Kultura edukacji. Przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz. Kraków.

Geelan D.R. (1997). Epistemological anarchy and the many forms of constructivism. “Science and Education” vol. 6(1). s. 15–28.

Grobler A. (2006). Metodologia nauk. Kraków.

Jedynak A. (2007). Doświadczenie i język. Warszawa.

Moroz J. (2013). Jaka koncepcja wiedzy jest „potrzebna” pedagogice? „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 2, s. 5–20.

Moroz J. (2014). Czy relatywista może być parezjastą? „Parezja: czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN” nr 1, s. 21–33.

Moroz J. (2015). Rzeczywistość – poznanie – edukacja w kontekście radykalnego konstruktywizmu Ernsta von Glasersfelda. „Kultura i Edukacja” nr 1(107). s. 71–89.

Philips D.C. (1995). The good, the bad, and the ugly: The many faces of constructivism. “Educational Researcher” vol. 24, no. 7, s. 5–12.

Rorty R. (1994). Filozofia i zwierciadło natury. Przeł. M. Szczubiałka. Warszawa.

Schütz A. (2008). O wielości rzeczywistości. [W:] A. Schütz. O wielości światów. Przeł. B. Jabłońska. Kraków.

Wittgenstein L. (2012). Dociekania filozoficzne. Przeł. B. Wolniewicz. Warszawa.

Zybertowicz A. (1995). Przemoc i poznanie: Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy. Toruń.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.