Różnorodność paradygmatów dydaktyki akademickiej. O potrzebie komplementarności podejść
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

academic didactics
teaching paradigms
teaching strategies
teaching effects

Jak cytować

Sajdak-Burska, A. (2018). Różnorodność paradygmatów dydaktyki akademickiej. O potrzebie komplementarności podejść. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 14(2), 25–38. https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.2

Abstrakt

This paper concerns itself with the interdisciplinary nature of academic didactics as a field of social sciences that uses knowledge and results derived from educational sciences, psychology, philosophy, sociology and didactics specific to particular subjects. It was pointed out that considerations on teaching practices in all scientific disciplines constitute another source of knowledge for the field of academic didactics. The diversity of theoretical and methodological approaches is determined by science-specific and discipline- specific research methodology paradigms, diversified teaching cultures dependent on environmental conditions as well as diversified teaching class patters for students that are often specific to an educational profile. The issue addressed in this paper is whether a single didactic paradigm exists that would unify approaches so different in terms of theory and practice. The paper provides a map of academic didactics paradigms, a description of difficulties related to paradigmatic translations as well as the lack of consent to the multiparadigm approach and issues with interferences and shifts between paradigms. Despite the existing difficulties, the suggestion is made to promote the complementary attitude to various approaches. It is supported by the concept of relations between the assumed academic didactics effects and teaching strategies that lead thereto, which are constituted by different teaching and learning patterns.

https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.2
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Barr R.B., Tagg J. (2000). From teaching to learning. A new paradigm for undergraduate education. [W:] D. DeZure (ed.). Learning from Change. Landmarks in Teaching and Learning in Higher Education from Change Magazine 1969–1999, London, s. 198–200.

Bauman T. (2006). Dydaktyka szkoły wyższej – ujęcie dyscyplinarne. [W:] A. Szerląg (red.). Problemy edukacji w szkole wyższej. Kraków.

Brown G., Atkins M. (1988). Effective Teaching in Higher Education. New York.

Gołębniak B.D. (2002). Nabywanie kompetencji do refleksyjnego nauczania. [W:] B.D. Gołębniak (red.). Uczenie się metodą projektów. Warszawa.

Gołębniak B.D. (2007). Nauczanie i uczenie się w klasie. [W:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Pedagogika. Podręcznik akademicki. T. 2. Warszawa.

Hessen S. (1997 [19231]). Podstawy pedagogiki. Warszawa.

Joyce B., Calhoun E., Hopkins D. (1999). Przykłady modeli uczenia się i nauczania. Warszawa.

Klus-Stańska D. (2002). Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn.

Klus-Stańska D. (2009). Polska rzeczywistość dydaktyczna – paradygmatyczny taniec św. Wita. [W:] L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.). Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków.

Klus-Stańska D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa.

Krause A. (2010). Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków.

Kuhn T.S. (2001). Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, J. Nowotniak. Warszawa.

Malewski M. (2010). Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice. Wrocław.

Okoń W. (1993). Dydaktyka szkoły wyższej. [W:] W. Pomykało (red.). Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa.

Palka S. (2004). Aktualne tendencje w dydaktyce akademickiej. [W:] D. Skulicz (red.). W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej. Kraków, s. 31–36.

Sajdak A. (2013). Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Kraków.

Sajdak A. (2016). Interdyscyplinarność dydaktyki akademickiej. „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych” nr LXIX, s. 5–16.

Suska-Wróbel R. (2009). Od potoczności do nauki – próba identyfikacji samoświadomości dydaktyków biologii. [W:] L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.). Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków, s. 190–200.

Śliwerski B. (2007). Jaki paradygmat?. [W:] J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak (red.). Edukacja, moralność – sfera publiczna. Lublin.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.