Wokół kryzysu w myśleniu o dydaktyce normatywnej
PDF
PDF

Słowa kluczowe

didactics
paradigm
education

Jak cytować

Sarnecki, R. ., & Porzucek-Miśkiewicz, M. . (2018). Wokół kryzysu w myśleniu o dydaktyce normatywnej. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 14(2), 51–61. https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.4

Abstrakt

The learning process is subject to change. The direction of changes is not unambiguous and results from different paradigms. Didactics must be subject to changes resulting from psychological processes. They take into account the universal regularities of thinking, memory, perception, emotions and motivation. Learning and teaching are complicated process that should not take into account only one paradigm.

https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.4
PDF
PDF

Bibliografia

Bremer J. (2005). Jak to jest być świadomym. Analityczne teorie umysłu, a problem neuronalnych podstaw świadomości, Warszawa.

Bush V. (1945). As We May Think. “The Atlantic Monthly”.

Hurło L., Klus-Stańska D., Łojko M. (red.). (2009). Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków.

Klinger K. (2010). Bo autor nie wiedział, co miał na myśli. http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/148480,bo-autor-nie-wiedzial-co-mial-na-mysli.html, dostęp: 8.04.2017.

Klus-Stańska D. (2009). Polska rzeczywistość dydaktyczna – paradygmatyczny taniec św. Wita. [W:] L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.). Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków, s. 67–72.

Kozak A. (2010). Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców. Warszawa.

Kupisiewicz Cz. (2012). Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa.

Levine M.V., Shefner J.M. (1981). Fundamentals of Sensation and Perception. Addison-Wesley, 1.

Mainzer K. (2007). Poznawanie złożoności. Obliczeniowa dynamika materii umysłu i ludzkości. Lublin.

Michalak R. (2016). Biologia czy kultura mózgu. W poszukiwaniu uwarunkowań działalności edukacyjnej, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” nr 2 (10), s. 95–110.

Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa.

Niemierko B. (1991). Cele kształcenia. [W:] K. Kruszewski (red.). Sztuka nauczania – czynności nauczyciela. Warszawa.

Okoń W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa.

Potulicka E. Rutkowiak J. (red.). (2012). Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków.

Sajdak A. (2013). Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Kraków.

Szwabe J. (2008). Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Poznań.

Urbański M. (2009). Rozumowania abdukcyjne. Modele i procedury. Poznań.

Wiener D. (2009). Antycypacja a procesy emocjonalne. Poznań.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.