Ciało w procesie konstruowania tożsamości
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

somatic turn
reflexive identity project
extreme metamorphosis
the body in the cultural constructivism
integral life practice

Jak cytować

Marzec, J. (2018). Ciało w procesie konstruowania tożsamości. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 14(2), 259–284. https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.18

Abstrakt

The main intention of my text is to describe the specific of the somatic turn of cultural studies and, to follow Chris Barker’s proposition, “the desire to understand the ways in which the body becomes the object of shaping and disciplining by social and cultural forces – i.e. how the body acquires meaning in contemporary culture”. The above problem provokes the consideration of the mutual relationships between the culture of late modernity and the category of identity (especially the body in the process of identity construction). The goal outlined in this way aims to present contexts and space for the manifestation of the issues of the body in contemporary culture, The aim of the proposed deliberations is to present the problem of the body from the perspective of reflexive identity (A. Giddens), constructivism perspective (Z. Melosik, A. Gromkowska, M. Bogunia-Borowska), in selected therapeutic systems (J. Kabat-Zinn, A. Lowen, S.&C. Block) and in the final section I present the category of the body in the integral approach to development (K. Wilber). Also, I shortly summarize my analysis and I point to the dangers of the presented approaches especially in the dominant instant culture practices.

https://doi.org/10.14746/kse.2018.14.18
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Bachmann-Medick D. (2012). Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze. Warszawa.

Barker Ch. (2005), Studia kulturowe. Teoria i praktyka. Kraków.

Bauer W. (2004). Tożsamość i przemiany społeczne – przegląd teoretycznych stanowisk. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” nr 1.

Bauman Z. (1995) Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności. Toruń.

Bauman Z. (1996). Etyka ponowoczesna. Warszawa.

Bauman Z. (2006). Płynna nowoczesność. Kraków.

Block S.H, Block C. (2011). Powrót do zmysłów. Warszawa.

Błajet P. (2006). Ciało jako kategoria pedagogiczna: w poszukiwaniu integralnego modelu edukacji. Toruń.

Butler J. (2011). Ramy wojny. Warszawa.

Csikszentmihalyi M. (1995). Przepływ. Psychologia optymalnego przepływu. Taszów.

Denzin N., Lincoln Y. (1997). Wprowadzenie w pole badań jakościowych. „Socjologia Wychowania” z. 317.

Giddens A. (2006). Tożsamość i nowoczesność. „Ja” w społeczeństwie późnej nowoczesności. Warszawa.

Gromkowska A. (2000). Kobieta epoki wiktoriańskiej: społeczne konstruowanie ciała i tożsamości. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” nr 4.

Jacyno M. (2007). Kultura indywidualizmu. Warszawa.

Kabat-Zinn J. (2008). Dary codzienności. Warszawa.

Kabat-Zinn J. (2009). Życie – piękna katastrofa. Warszawa.

Marzec J. (2002). Dyskurs, tekst i narracja. Szkice o kulturze ponowoczesnej. Kraków.

Marzec J. (2010). O samorealizacji w epoce instant. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” nr 2.

Marzec J. (2011a). Ken Wilber – pasja rozwoju. „Przegląd Pedagogiczny” nr 2.

Marzec J. (2011b). Polityka religijności w epoce instant. „Forum Oświatowe” nr 2.

Marzec J. (2012). Duchowość, tożsamość i edukacja. „Forum Oświatowe” nr 2.

Melosik Z. (1996). Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne. Poznań–Toruń.

Melosik Z. (red.). (1999). Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji. Poznań.

Melosik Z. (2006). Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Kraków.

Melosik Z. (2010). Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant. Kraków.

Pawłucki A. (1994). Kulturowy paradygmat w pedagogice ciała. „Nieobecne Dyskursy” nr 4, s. 99–115.

Pawłucki A. (2001). Nauczyciele wobec ponowoczesnego kultu ciała uczniów. „Edukacja” nr 1.

Wilber K. (1995). Śmiertelni, nieśmiertelni. Warszawa.

Wilber K. (1996). Niepodzielone. Wschodnie i zachodnie teorie rozwoju osobowości. Poznań.

Wilber K. (1997). Eksplozja świadomości. Zabrze.

Wilber K. (1998). Krótka historia wszystkiego. Warszawa.

Wilber K. (1999). Jeden smak. Warszawa.

Wilber K. (2003). Psychologia integralna. Warszawa.

Wilber K. (2006a). Integral Spirituality. Boston–London.

Wilber K. (2006b). Integralna teoria wszystkiego. Poznań.

Wilber K. (2007). The Integral Vision. Boston–London.

Wilber K. (2008). Małżeństwo rozumu z duszą. Warszawa.

Wilber K. (2010). Boomeritis. Warszawa.

Wilber K., Patten T., Leonard A., Morelli M. (2008). Integral Life Practice: A 21-st Century Blueprint for Physical Health, Emotional Balance, Mental Clarity, and Spiritual Awekening. Boston–London.

Williams M., Teasdale J., Segal Z., Kabat-Zinn J. (2013). Świadomą drogą przez depresję. Warszawa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.