Wybrane rodzinne uwarunkowania tożsamości społeczno-kulturowej studentów w wymiarze religijnym
PDF

Słowa kluczowe

socio-cultural identity
religion
students
family

Jak cytować

Sobecki , M. (2021). Wybrane rodzinne uwarunkowania tożsamości społeczno-kulturowej studentów w wymiarze religijnym. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 20(2), 7–25. https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.1

Abstrakt

The article contains selected results of research from spring 2020 among students of universities in Białystok. The author distinguished 9 types of socio-cultural identity in the religious dimension. He also made an attempt to establish a relationship between these types and selected features of the family environment. The following were used as independent variables: the level of parents’ education, opinions of the surveyed students on the level of parents’ religiosity and the relationship between the respondents and their parents in childhood and adolescence. The relationship between the number of children in the respondent’s family and the type of social and cultural identity in the religious dimension were also analyzed.

https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.1
PDF

Bibliografia

Danilewicz W. (2011), Tożsamość rodzinna „ponad granicami” w świetle koncepcji transnarodowej przestrzeni społecznej, Pogranicze. Studia Społeczne, t. XVII, s. 30–42.

Dyczewski L. (2003), Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin.

Edgell P. (2006), Religion and Family in a Changing Society, Princeton.

Hunsberger B., Brown L.B. (1984), Religious Socialization, Apostasy, and the Impact of Family Background, Journal for the Scientific Study of Religion, 23(3), s. 239–251.

Kłoskowska A. (1994), Kultury narodowe u korzeni, Warszawa.

Lopez A.B., Huynh V.W., Fuligni A.J. (2011), A Longitudinal Study of Religious Identity and Participation During Adolescence, Child Development, 82(4), s. 1297–1309.

Merton R.K. (2002), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa.

Nikitorowicz J. (1994), Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok.

Sobecki M. (2016), Rodzinne uwarunkowania kształtowania tożsamości, Pedagogika Społeczna, nr 1 (59), s. 125–136.

Wilk J. (1987), Znaczenie pierwszych doświadczeń dla religijnego wychowania małego dziecka w rodzinie, Lublin.

Wilk J. (2016), Pedagogika rodziny, Lublin.