Tom 20 Nr 2 (2021)
Pełny numer
PDF

Artykuły

Mirosław Sobecki
7-25
Wybrane rodzinne uwarunkowania tożsamości społeczno-kulturowej studentów w wymiarze religijnym
https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.1
PDF
Agnieszka Barczykowska
27-42
Przemiany w podmiejskich i śródmiejskich społecznościach lokalnych w procesie gentryfikacji
https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.2
PDF
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
43-69
Internet i media mobilne w procesie studiowania – ocena wybranych aspektów kompetencji informacyjnych studentów
https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.3
PDF
Tova Persoff
71-89
Understanding Israeli Start-Up Founders in the context of “Tikkun Olam”
https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.4
PDF (English)
Hila Fuchs
91-109
Attitudes of parents and children towards people with disabilities and their integration into society
https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.5
PDF (English)
Anna Michniuk
111-122
Development, motivation, change – educators’ opinions about groups for teachers on Facebook
https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.6
PDF
Katarzyna Jadach
123-139
O edukacji włączającej – z uwzględnieniem problemu bezpieczeństwa uczniów w kontekście formalnoprawnym
https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.7
PDF
Maria Porzucek-Miśkiewicz
141-155
Uczestniczki i uczestnicy procesu kształcenia wobec wyzwań kształcenia zdalnego
https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.8
PDF
Magdalena Sadowska
157-171
Edukacja partycypacyjna źródłem inspiracji w procesie resocjalizacji nieletnich
https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.9
PDF
Hubert Tomkowiak
173-190
Kultura ma znaczenie – implikacje dla strategii budowania rzeczywistości wychowawczej i kultury pedagogicznej
https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.10
PDF
Wojciech Siegień
191-201
Młodzież i dekomunizacja w ukraińskim Donbasie. Studium etnograficzne
https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.11
PDF
Aneta Jarzębińska, Rafał Iwański, Magdalena Leszko
203-216
Źródła i formy kontaktów z bliskimi mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności
https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.12
PDF
Magdalena Zapotoczna
217-230
Międzynarodowa mobilność edukacyjna jako determinanta rozwoju osobistego i zawodowego studentów
https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.13
PDF
Magdalena Giercarz-Borkowska
231-239
Warunki praktykowania edukacji domowej w Polsce
https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.14
PDF
Olga Zamecka-Zalas
241-255
Wychowanie dziecka w polskiej kulturze w warunkach emigracji na przykładzie polskich szkół sobotnich w Londynie
https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.15
PDF
Jolanta Flanz
257-276
Stymulowanie przez nauczycieli aktywności samokształceniowej uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej – raport z badań
https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.16
PDF
Kamil Wnuk
277-290
Monitorowanie własnej motywacji w nauczaniu zdalnym
https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.17
PDF
Magdalena Lubońska
291-300
Media education role in achieving physical education goals in Poland
https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.18
PDF (English)
Tomasz Kasprzak
301-316
„Blind football” i (nie)widoczna integracja (nie)widocznych piłkarzy
https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.19
PDF
Danuta Kalinowska
317-327
Film fabularny jako przestrzeń edukacyjna w profilaktyce przemocy w rodzinie adresowanej do uczniów szkół średnich, realizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Garwolinie
https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.20
PDF
Artur Świstek
329-340
Trener sportowy dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną jako ich przywódca w społeczeństwie1
https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.21
PDF
Małgorzata Czapla
341-358
Dyspozycje aksjologiczne nauczyciela – perspektywa ucznia
https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.22
PDF
Justyna Leszka
359-373
Opóźnienia w funkcjonowaniu językowym jako wczesny symptom zaburzeń w rozwoju dziecka1
https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.23
PDF
Ewa Johnsson
375-389
Edukacja a sytuacja zawodowa młodzieży w Maroku. Zagrożenia i szanse?
https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.24
PDF