Monitorowanie własnej motywacji w nauczaniu zdalnym

Main Article Content

Kamil Wnuk

Abstrakt

The article discusses new forms of youth self-control in the Internet space, which are actively developing in the postdigital culture. The text analyzes the form of social activism during the coronavirus syndemia, which the author defined as self-motivation monitoring. The use of this cognitive category prompts reflection on specific examples – the Internet users, and it allows to capture the self-control mechanism’s characteristics of the young generation community on the Internet. The educational discovery of the discussed phenomenon made it possible to notice that there are significant problems in distance learning, and the communities’ cooperation in the network is related to the educational process of creating the common good.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wnuk, K. (2021). Monitorowanie własnej motywacji w nauczaniu zdalnym. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 20(2), 277-290. https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.17
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Alexander J.C. (1987), Action and Its Environments, [w:] J.C. Alexander, B. Giesen, R. Münch, N.J. Smelser (red.), The Micro-Macro Link, Berkeley, s. 289–318.
 2. Arcidiacono D., Gandini A., Pais I. (2018), Sharing what? The ‘sharing economy’ in the sociological debate, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0038026118758529, dostęp: 22.10.2021.
 3. Ball P. (2019), Foreword, [w:] A. Grønstad, Ø. Vågnes (red.), Invisibility in Visual and Material Culture, Cham, s. V–X.
 4. Barad K. (2012), Posthumanistyczna performatywność: ku rozumieniu, jak materia zaczyna mieć znaczenie, tłum. J. Bednarek, [w:] A. Gajewska (red.), Teorie wywrotne. Antropologia przekładów, Poznań, s. 323–362.
 5. Berger P.L. (1997), Święty baldachim, Kraków.
 6. Berger P.L., Luckmann T. (2021), Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa.
 7. Bruner J.S. (2006), Kultura edukacji, Kraków.
 8. Chmielińska A. (2017), Dynamika transgresji twórczych. Studia przypadków pedagogów, Łódź.
 9. Copleston F. (2009), Historia filozofii. Od Benthama do Russella, t. 8, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa.
 10. Cramer F. (2014), What Is ‘Post-digital’?, APRJA, 3(1), s. 10–24, https://aprja.net//article/view/116068, dostęp: 16.04.2021.
 11. Dewey J. (1963), Demokracja i wychowanie. Wstęp do filozofii wychowania, tłum. Z. Bastgen, Warszawa.
 12. Dewey J. (2014), Doświadczenie i edukacja, tłum. E. Czujko-Moszyk, Warszawa.
 13. Fleck L. (2006), Kryzys w nauce. Ku nauce wolnej i bardziej ludzkiej, tłum. W. Sady, [w:] L. Fleck, Z. Cackowski, S. Symotiuk, Psychosocjologia poznania naukowego: Powstanie i rozwój faktu naukowego oraz inne pisma z filozofii poznania, Lublin, s. 324–329.
 14. Ford M. (2017), Świt robotów. Czy sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy?, Warszawa.
 15. Foucault M. (2009), Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Warszawa.
 16. Gałkowski S. (2003), Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego, Lublin.
 17. Groys B. (2009), Education by Infection, [w:] S.H. Madoff (red.), Art School (Propositions for the 21st Century), London s. 25–36.
 18. Ha J.K., Kim Y.-H. (2008), An Exploration on On-line Mass Collaboration: focusing on its motivation structure, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=478C9CF5089AD9151A7D11E04F379A3F?doi=10.1.1.306.4848&rep=rep1&type=pdf, dostęp: 16.04.2021.
 19. Hayek F.A. von (2004), Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu, tłum. M. i T. Kunińscy, Kraków.
 20. Jemielniak D., Przegalińska A. (2020), Społeczeństwo współpracy, Warszawa.
 21. Karpińska A., Gromadzka G. (2013), Stres oksydacyjny i naturalne mechanizmy antyoksydacyjne – znaczenie w procesie neurodegeneracji. Od mechanizmów molekularnych do strategii terapeutycznych, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 67, s. 43–53.
 22. Kemp S. (2021), Digital 2021. Raport, https://wearesocial.com/digital-2021, dostęp: 20.04.2021.
 23. Korab K. (2010), Filozofia i socjologia wirtualnej rzeczywistości, [w:] K. Korab (red.), Wirtual. Czy nowy wspaniały świat?, Warszawa, s. 11–43.
 24. Kozielecki J. (2002), Transgresja i kultura, Warszawa.
 25. Kubiński P. (2016), Gry wideo. Zarys poetyki, Kraków.
 26. Levine S.S., Prietula M.J. (2014), Open Collaboration for Innovation: Principles and Performance, https://www.researchgate.net/publication/263545221_Open_Collaboration_for_Innovation_Principles_and_Performance, dostęp: 22.10.2021.
 27. Manterys A. (2008), Działanie i sprawczość w socjologii Schütza, [w:] A. Schütz, O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, tłum. B. Jabłońska, Kraków, s. VII–XVIII.
 28. Mises L. von (2005), Theory and History: An Interpretation of Social and Economic Evolution, Indianapolis.
 29. Neff G., Nafus D. (2016), Self-Tracking, Cambridge–London.
 30. Osmańska-Furmanek W., Furmanek M. (2006), Pedagogika mediów, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 3: Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, Gdańsk, s. 295–312.
 31. Prósinowski P., Krzywdziński P. (2018), Cyfrowa miłość. Romanse w grach wideo, Kraków.
 32. Rainie L., Wellman B. (2012), Networked: The New Social Operating System, Cambridge.
 33. Reagle J.M. (2010), “Be Nice”: Wikipedia norms for supportive communication, https://www.researchgate.net/publication/220590153_Be_Nice_Wikipedia_norms_for_supportive_communication, dostęp: 22.10.2021.
 34. Rushkoff D. (2010), Program or Be Programmed: Ten Commands for a Digital Age, New York.
 35. Scholz T. (2012), Digital Labor: The Internet as Playground and Factory, New York.
 36. Schütz A. (2008), O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, tłum. B. Jabłońska, Kraków.
 37. Shusterman R. (2015), Transactional Experiential Inquiry: From Pragmatism to Somaesthetics, Contemporary Pragmatism, vol. 12, s. 180–195.
 38. Składanek M. (2017), Sztuka generatywna. Metoda i praktyki, Łódź.
 39. Stevens T.G. (2021), Self-Motivation and Self-Control. Learn How to Motivate Yourself and Control Your Own Thoughts, Behavior, and Emotions, https://web.csulb.edu/~tstevens/self-motivation.htm, dostęp: 24.04.2021.
 40. Szmidt K.J. (2005), Współczesne koncepcje wychowania do kreatywności i nauczania twórczości: przegląd stanowisk polskich, [w:] K.J. Szmidt (red.), Dydaktyka twórczości. Koncepcje – problemy – rozwiązania, Kraków, s. 19–133.
 41. Szpunar M. (2017), Kultura cyfrowego narcyzmu, Kraków.
 42. Twardoch-Raś E. (2021), Sztuka biometryczna w perspektywie filozofii post- i transhumanizmu. W stronę estetyki postafektywnej, Kraków.
 43. Wachowski J. (2020), Transakty. Między sztuką, nauką i technologią. Nowe strategie performowania wiedzy, Kraków.
 44. Waytz A., Gray K. (2018), Does Online Technology Make Us More or Less Sociable? A Preliminary Review and Call for Research, https://www.researchgate.net/publication/321106387_Does_Online_Technology_Make_Us_More_or_Less_Sociable_A_Preliminary_Review_and_Call_for_ Research, dostęp: 22.10.2021.
 45. Wnuk K. (2020), Esej trickstera i edukatora edukacji kulturowej, [w:] A. Cybal-Michalska, A. Gromkowska-Melosik (red.), Młodzi naukowcy na uniwersytecie. Pomiędzy teorią a praktyką edukacyjną, Poznań, s. 143–160.
 46. Zuboff S. (2020), Wiek kapitalizmu inwigilacji. Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy, tłum. A. Unterschuetz, Poznań.