Przemiany w podmiejskich i śródmiejskich społecznościach lokalnych w procesie gentryfikacji
PDF

Słowa kluczowe

local community
gentrification
change
space
social relation

Jak cytować

Barczykowska, A. (2021). Przemiany w podmiejskich i śródmiejskich społecznościach lokalnych w procesie gentryfikacji. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 20(2), 27–42. https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.2

Abstrakt

The article presents socio-demographic, physical-functional and cultural-symbolic change aspects of chosen local communities in Poland, which aretheresult of the gentrification process, making itself real in their space. In the first part of the article information about genesis and the course of gentrification with the characteristic of the main actors’ groups taking part in it is addressed. The second part of the article is devoted to the description of changes being experienced by local communities. Conclusions included in the end concentrate around consequences of progressive gentrification process for local communities and attempts to set a path to prevent negative aspect of theconsequences mentioned.

https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.2
PDF

Bibliografia

Barczykowska A. (2019), Systemy wychowawcze gentryfikujących społeczności lokalnych. Rozpad – stagnacja – rozwój, Poznań.

Bijker R.A., Haartsen T., Strijker D. (2012), Migration to Less-Popular Rural Areas in the Netherlands: Exploring the Motivations, Journal of Rural Studies, vol. 28, s. 490–498.

Blomley N. (2003), Unsettling the City: Urban Land and the Politics of Property, New York.

Butler T., Lees L. (2006), Super-gentrification in Barnsbury, London: Globalization and Gentrifying Global Elites at the Neighbourhood Level, Transactions of the Institute of British Geographers, 31, s. 467–487.

Domański H. (2012), Polska klasa średnia, Toruń.

Drozda Ł. (2017), Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy, Warszawa.

Gądecki J. (2012), I love NH. Gentryfikacja starej części Nowej Huty?, Warszawa.

Glass R. (2010), London: Aspects of Change, [w:] L. Lees, T. Slater, E. Wyly (red.), The Gentrification. Reader, London, s. 5–15.

Groyecka D. (2014), Gentryfikacja Berlina. Od życia na podsłuch do kultury caffe latte, Gdańsk.

Grzeszczak J. (2010), Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień, Warszawa.

Jacobs J. (2014), Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Warszawa.

Kajdanek K. (2011a), Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia, Kraków.

Kajdanek K. (2011b), Suburbanizacja w Polsce – pejzaż społeczno-przestrzenny, Przegląd Socjologiczny, 60, s. 303–321.

Kajdanek K. (2012), Suburbanizacja po polsku, Kraków.

Kajdanek K. (2014), Dom na suburbiach. Ideał podmiejskiego zamieszkiwania a strategie udomowienia, [w:] M. Łukasiuk, M. Jewdokimowa (red.), Socjologia zamieszkiwania, Warszawa, s. 181–214.

Kajdanek K. (2019), Powrót z suburbiów do miasta. Wstępne uwagi, [w:] E.J. Lipińska (red.), Zbigniew Rykiel i przestrzeń społeczna, Rzeszów, s. 53–62.

Kowalczuk K. (2015), Kto marzy o życiu w mieście, a kto o życiu na wsi, Komunikat z badań CBOS, nr 18.

Lees L. (2008), Gentrification and Social Mixing: Towards an Inclusive Urban Renaissance? Urban Studies, 45(12), s. 2449–2470.

Leśniak-Rychlak D. (2018/2019), Jesteśmy wreszcie we własnym domu, Kraków.

Murzyn M.A., Kazimierz: Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji, Kraków 2006.

Nóżka M. (2016), Społeczne zamykanie (się) przestrzeni. O wykluczeniu, waloryzacji miejsca zamieszkania i jego mentalnej reprezentacji, Warszawa.

Phillips M. (1993), Rural Gentrification and the Processes of Class Colonisation? Journal of Rural Studies, 9(2), s. 123–140.

Sinewali V. (2010), Gentryfikacja. Lokatorzy w ogniu wojny socjalnej, Poznań.

Smith D., Phillips D.A. (2001), Socio-Cultural Representations of Greentrified Pennine Rurality, Journal of Rural Studies, 17(4), s. 457–469.

Smith N. (1996), The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City, London–New York.

Stelmaszewska N. (2020), Konsekwencje suburbanizacji dla miast i stref podmiejskich w świetle literatury krajowej i zagranicznej, Urban Development Issues, 66, s. 25–34.

Szlendak T. (2010), O stylach życia w mozaikowym społeczeństwie (od których zależeć będzie rozwój gospodarczy), [w:] B Łaciak (red.), Polskie style życia, Między miastem a wsią – V Kongres Obywatelski, Gdańsk, s. 13–21.

Szukalski P. (2015), Suburbanizacja obszarów wielkomiejskich w Polsce. Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny, nr 4, s. 1–4.

Śpiewak R.(2016), Wiejska gentryfikacja: definicja, znaczenie i skutki procesu, [w:] M. Halamska, S. Michalska, R. Śpiewak (red.), Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski, Warszawa, s. 129–156.

Wójcik M. (2013), Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich. Studium przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Łódź.

Zierke P. (2016), Tradycyjna architektura Golęczewa i jej wpływ na zabudowę współczesną, Space – Society – Economy, 17, s. 101–113.

Zwęglińska-Gałecka D. (2020), Gentryfikacja wsi: próba określenia przestrzennego zasięgu zjawiska, Studia Regionalne i Lokalne, 3(81), s. 115–145.

Zwęglińska-Gałecka D., Hasik Z. (2018), Gentryfierzy w społeczności wiejskiej: opis wybranych elementów stylu życia. Case study gminy Prażmów, Intercathedra, 4(37), s. 425–430.

Źróbek-Różańska A., Zysk E. (2015), Czy rozlewające się miasto odmładza podmiejską wieś? Studium podolsztyńskich gmin wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 4(169), s. 123–137.