Wychowanie dziecka w polskiej kulturze w warunkach emigracji na przykładzie polskich szkół sobotnich w Londynie
PDF

Słowa kluczowe

native education
Polish Saturday schools
emigration

Jak cytować

Zamecka-Zalas, O. (2021). Wychowanie dziecka w polskiej kulturze w warunkach emigracji na przykładzie polskich szkół sobotnich w Londynie. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 20(2), 241–255. https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.15

Abstrakt

The aim of the article is to present the problem of raising a child in emigration, in Polish culture and national tradition, on the example of Polish Saturday schools in London. To implement the research problem, a monographic method was used, as well as a critique of documents and previous literature in this field. The result of the research is to present the role and merits of Polish schools of native subjects in the upbringing of children in emigration, based on the example of institutions operating in London. The article presents various forms of cooperation between Saturday schools and parents in the process of national education of their children. The patriotic upbringing of several generations of young Poles who are aware of their roots and are proud of their origins, is a great merit of the Polish schools of native subjects in London.

https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.15
PDF

Bibliografia

Adamiak-Pawelec E. (2012), Leksykon nauczycieli polskich szkół przedmiotów ojczystych w Londynie w latach 1950–2010, Lublin.

Chmielewska D., Mytko D., Lasocka M., Lasocki L., Pukrop P., Pukrop V. (2010), 50-lecie Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Marii Skłodowskiej-Curie. Księga Jubileuszowa, PSPO im. M. Skłodowskiej-Curie, Londyn–Putney.

Chmielewski W. (2015), Zrzeszenie Nauczycieli Polaków w Wielkiej Brytanii wobec Kraju (1941– 1946), Przegląd Historyczno-Oświatowy, 3–4, s. 126–147.

Chwastyk-Kowalczyk J. (2014), Obraz edukacji Polaków na obczyźnie na łamach czasopism emigracyjnych, Kielce.

Chwastyk-Kowalczyk J. (2015), Polskie szkoły prywatne w Wielkiej Brytanii po 1947 roku w świetle doniesień prasowych, Przegląd Historyczno-Oświatowy, 1–2, s. 136–154.

Chwastyk-Kowalczyk J. (2017), Polskie czasopisma emigracyjne wspierające edukację w Wielkiej Brytanii w latach 1946–2017, Przegląd Historyczno-Oświatowy, 1–2, s. 133–153.

Edwards J. (2013), Bilingualism and Multilingualism: Some Central Concepts, [w:] T.K. Bhatia, W.C. Ritchie (red.), The Handbook of Bilingualism and Multilingualism, Oxford.

Goławski M. (1951), Organizowanie nauczania przedmiotów ojczystych w Londynie, marzec 1951, mps, praca niepublikowana.

Goławski M. (red.) (1970), XX-ecie Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. S. Żeromskiego przy Kole 11 (Środkowy Wschód), Koło 11 (Środkowy Wschód), Londyn.

Howe B. (2016a), Edukacja za granicą – szkoły polskie i angielskie, [w:] K. Zechenter (red.), Po polsku na Wyspach. A Guide for Parents of Bilingual Children, Londyn, s. 85–105.

Howe B. (2016b), Polish Education in the United Kingdom, [w:] K. Zechenter (red.), Po polsku na Wyspach. A Guide for Parents of Bilingual Children, Londyn, s. 107–110.

Jakubowska M., Pniewska D., Podolska D. (red.) (2004), 50 lat Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Mikołaja Reja Chiswick 1953/1954–2003/2004, SPO im. M. Reja, Londyn.

Johnson A., Carnell E., Bat A., Dziadak M. (red.) (2007), 50 lat Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Królowej Jadwigi, Koło PMS Forest Gate/Ilford, Londyn.

Kaniewska M. (2007), W domu po polsku czy po angielsku, Nowy Czas, 9(20), s. 4–6.

Kondracki T. (1996), Historia stowarzyszenia Polskich kombatantów w Wielkiej Brytanii 1946–1996, Londyn.

Małolepszy R. (2011), Tak się uczy Polak mały, Nowy Czas, 19(176), s. 2–4.

Obiorek S. (1985), Dom – szkoła – rodzice, Słowo Ojczyste, 1, s. 3–4.

O’Driscoll B. (red.) (2010), 60-lecie Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Londyn–Devonia 1950–2010, SPO im. Matki Boskiej Częstochowskiej, Londyn.

Ozimek M. (2011), Podarujmy swoim dzieciom dwujęzyczność, Nowy Czas, 9(166), s. 4–6.

Podhorodecka A. (2003), W służbie oświacie. 50 lat Polskiej Macierzy Szkolnej 1953–2003, Londyn.

Podhorodecka A. (2013), Ostatnie dziesięciolecie. Historia Polskiej Macierzy Szkolnej 2003–2013, Londyn.

Polskie Szkoły, https://naszlondyn.co.uk/polskie-szkoly.htm, dostęp: 10.10.2020.

Polskie Szkoły Sobotnie Zarejestrowane w Polskiej Macierzy Szkolnej, https://www.polskamacierz.org/wp-content/uploads/2012/11/lista-szkol4.pdf, dostęp: 16.10.2020.

Radzik T. (1991a), Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej, Lublin.

Radzik T. (1991b), Z dziejów społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej (1945–1990), Lublin.

Radzik T. (1992), Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego Zagranicą w latach 1941–1991, Lublin.

Ross G. (red.) (2010), Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej Willesden, SPO im. Marii Konopnickiej, Londyn.

Rush E., Ożóg A., Trzebiatowska B. (red.) (2010), 60-lecie Szkoły im. K. Chodkiewicza w Croydon – Crystal Palace 1950–2010, SPO im. K. Chodkiewicza, Londyn.

Saunders G. (1984), Bilingual Children: Guidance for the Family, Clevedon.

Staniaszek N., Bniński M., Rumun A., Ryland A. (red.) (2010), 60 lat Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. T. Kościuszki. Ealing, Londyn, UK, Polish Parent’s Association, Londyn.

Stochnioł H. (2016), Rola rodziców i opiekunów w wychowaniu w warunkach współczesnej migracji, [w:] K. Zechenter (red.), Po polsku na Wyspach. A Guide for Parents of Bilingual Children, Londyn, s. 55–77.

White A. (2011), Polish Families and Migration Since EU Accession, Bristol.

Zamecka-Zalas O. (2016a), Rola rodziny w wychowaniu ojczystym dziecka na obczyźnie na przykładzie Wielkiej Brytanii (w latach 1945–1989), Wychowanie w Rodzinie, t. XIV, s. 231–249.

Zamecka-Zalas O. (2016b), Współpraca rodziny i szkoły w zakresie wychowania ojczystego dziecka w szkołach sobotnich w Wielkiej Brytanii, [w:] O. Zamecka-Zalas, I. Kiełtyk-Zaborowska (red.), Obraz rodziny i szkoły w ujęciu interdyscyplinarnym, Piotrków Trybunalski.

Zamecka-Zalas O. (2017), Rola polskich struktur instytucjonalno-organizacyjnych w podtrzymywaniu i rozwijaniu świadomości narodowej społeczeństwa polskiego na uchodźstwie, [w:] A. Ciążela, S. Jaronowska (red.), Transgresja jako motyw refleksji nad wychowaniem, Warszawa.

Zamecka-Zalas O. (2018), Rola rodziców i szkoły w edukacji dzieci na emigracji na przykładzie Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki w Londynie, Wychowanie w Rodzinie, t. XVIII, s. 203–223.

Zamecka-Zalas O. (2019), Polskie szkoły przedmiotów ojczystych w Wielkiej Brytanii w latach 1948–1989, Piotrków Trybunalski.