Internet i media mobilne w procesie studiowania – ocena wybranych aspektów kompetencji informacyjnych studentów
PDF

Słowa kluczowe

digital technologies
Internet
information resource
information literacy

Jak cytować

Borawska-Kalbarczyk, K. . (2021). Internet i media mobilne w procesie studiowania – ocena wybranych aspektów kompetencji informacyjnych studentów. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 20(2), 43–69. https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.3

Abstrakt

Nowadays, the Internet has become one of the fundamental elements of functioning in society, also for pupils and students. Using the Internet requires specific skills related to obtaining and processing information. These are known as information literacy. They imply not only the ability to find the necessary information, but also to select reliable information that will meet the information needs of an individual. The article presents the results of research aimed at analyzing the process of using network information resources in the opinion of students. The results of the research made it possible to initially recognize and assess selected aspects of information competences in the studied group. Despite the perceived benefits and not imagining functioning without the Internet, the students showed a quite critical attitude in assessing the reliability of information obtained from the Internet.

https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.3
PDF

Bibliografia

Afreen R. (2014), Bring Your Own Device (BYOD) in Higher Education: Opportunities and Challenges, International Journal of Emerging Trends & Technology in Computer Science, 3(1), s. 233–236.

American Library Association (2000), Information Literacy Competency Standards for Higher Education, http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/standards.pdf, dostęp: 14.09.2010.

Association of College and Research Libraries (2015), Framework for Information Literacy for Higher Education, http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/infolit/framework1. pdf, dostęp: 08.09.2020.

Babik W. (2010), O natłoku informacji i związanym z nim przeciążeniu informacyjnym, [w:] J. Morbitzer (red.), Człowiek, media, edukacja, Kraków.

Bauman Z., Leoncini T. (2018), Płynne pokolenie, tłum. S. Żuchowski, Warszawa.

Bielska B. (2015), „Magisterkę” kupię. Sprzedawanie i kupowanie prac dyplomowych jako element studenckiej kultury nieuczciwości, Toruń.

Bochenek M., Lange R. (red.) (2019), Bezpieczne wybory. Badanie opinii o (dez)informacji w sieci, Warszawa, https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty/2592,Bezpieczne-wybory-raport-na-temat-dezinformacji-w-internecie.html, dostęp: 12.09.2020.

Boekhorst A.K. (2003), Becoming Information Literate in the Netherlands, Library Review, 52(7), s. 298–309.

Borawska-Kalbarczyk K. (2015), Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się, Warszawa.

Chmielecka E. (2004), Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno? Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(23), s. 7–18.

Eco U. (2007), O bibliotece, tłum. A. Szymanowski, Warszawa.

Filiciak M. (2007), Raport merytoryczny: Wypełniając lukę uczestnictwa, [w:] M. Filiciak, O. Sutkowska, Raport „Wolontariat dla wiedzy, https://nowoczesnapolska.org.pl/wpcontent/uploads/2008/08/wolontariat_dla_wiedzy_raport.pdf, dostęp: 11.09.2020.

French A.M., Guo Ch., Shim J.P. (2014), Current Status, Issues, and Future of Bring Your Own Device (BYOD), Communications of the Association for Information Systems, 35, s. 191–197.

Galewski T. (2012), Psychologiczne bariery informacyjne w społeczeństwie informacyjnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 721, Studia Informatica, nr 29, s. 185–197.

Gleick J. (2012), Informacja, bit, wszechświat, rewolucja, Kraków.

Halavais A. (2012), Wyszukiwarki internetowe a społeczeństwo, tłum. T. Płudowski, Warszawa.

Hansen A. (2020), Wyloguj swój mózg, tłum. E. Fabisiak, Kraków.

Hee O., Ping L., Rizal A., Tan K., Fei G. (2019), Exploring Lifelong Learning Outcomes among Adult Learners via Goal Orientation and Information Literacy Self-Efficacy, International Journal of Evaluation and Research in Education, 8(4), s. 616–623.

Jemielniak D. (2019), Socjologia Internetu, Warszawa.

Kopciewicz L. (2016), Zakończenie, [w:] H. Bougsiaa, M. Cackowska, L. Kopciewicz, T. Nowicki, Smartfon i tablet w dziecięcych rękach, Gdańsk, s. 533–537.

Ledzińska M. (2009), Człowiek współczesny w obliczu stresu informacyjnego, Warszawa.

Ledzińska M. (2012), Młodzi dorośli w dobie globalizacji, Warszawa.

Majchrzyk Ł. (2020), Digital, mobile i social media w Polsce w styczniu 2020 roku, https://mobirank.pl/2020/02/23/digital-mobile-i-social-media-w-polsce-w-styczniu-2020-roku, dostęp: 10.09.2020.

Melosik Z. (2019), Pasja i tożsamość naukowca. O władzy i wolności umysłu, Poznań.

Pitts W., Lehner-Quam A. (2019), Engaging the Framework for Information Literacy for Higher Education as a Lens for Assessment in an ePortfolio Social Pedagogy Ecosystem for Science Teacher Education, International Journal of ePortfolio, 9(1), s. 29–44.

Price C. (2018), Jak zerwać ze swoim smartfonem, tłum. K. Różycka, Katowice.

Pyżalski J., Zdrodowska A., Tomczyk Ł., Abramczuk K. (2019), Polskie badanie EU Kids Online 2018, Poznań, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/17037/EU_Kids_Online_2019_gotowe.pdf?sequence=1&isAllowed=y, dostęp: 15.09.2020.

Rozkosz E. (2017), Uczenie się badawczych kompetencji informacyjnych. Przegląd literatury, Przegląd Pedagogiczny, 2, s. 66–82.

Siewiorek R. (2014), I powstanie Dreambook, rozmowa Roberta Siewiorka ze Stevenem Poole’em, Gazeta Wyborcza, 28–29 czerwca.

Song Y., Kong S.C. (2017), Affordances and Constraints of Byod (Bring Your Own Device) For Learning and Teaching in Higher Education: Teachers’ Perspectives, The Internet and Higher Education, 32, s. 39–46.

Sparrow B., Liu J., Wegner D.M. (2011), Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips, Science, 333, s. 776–778.

Stefanowicz B. (2010), Informacja, Warszawa.

Tadeusiewicz R., (1998), W dymie i we mgle, http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn/Docs/rystad.pdf, dostęp: 08.09.2020.

Tanaś M., Kamieniecki W., Bochenek M., Wrońska A., Lange R., Fila M., Loba B., Konopczyński M. (2017), Raport z badania Nastolatki 3.0, Warszawa, https://akademia.nask.pl/publikacje/Raport_z_badania_Nastolatki_3_0.pdf?, dostęp: 10.09.2020.

Tokarczuk O. (2019), Czuły narrator, przemowa noblowska Olgi Tokarczuk, https://www.nobelprize.org/uploads/2019/12/tokarczuk-lecture-polish.pdf, dostęp: 10.09.2020.

Twenge J.M. (2019), iGen, tłum. O. Dziedzic, Sopot.

Wrońska M., Tlałka E. (2015), Eksplozja informacji versus eksplozja ignorancji, [w:] J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał (red.), Człowiek, media, edukacja, Dąbrowa Górnicza, s. 398–405.