Development, motivation, change – educators’ opinions about groups for teachers on Facebook
PDF

Słowa kluczowe

Facebook
support
group
teacher
development

Jak cytować

Michniuk, A. (2021). Development, motivation, change – educators’ opinions about groups for teachers on Facebook. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 20(2), 111–122. https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.6

Abstrakt

The aim of the article is to describe support that can be observed in online Facebook teachers’ groups created and administered by teachers or institutions connected with education. The author presented selected Facebook groups, indicated their aims and activities undertaken in their space. On the basis of the conducted research (n = 548), the article will also discuss teachers’ motivations for joining the groups and their reflections connected with belonging to them.

https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.6
PDF

Bibliografia

Brown R. (2006), Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, Sopot.

Clement J. (2008), Facebook: Number of Monthly Active Users Worldwide 2008, https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide, accessed: 09.08.2020.

Clement J. (2020), Countries with the Most Facebook Users 2020, https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users, accessed: 09.08.2020.

Facebook, Czym są typy grup na Facebooku i jak mogę zmienić typ swojej grupy?, https://www.facebook.com/help/703062606492033?helpref=uf_permalink, accessed: 08.07.2020.

Facebook, Informacje o grupie Ja, Nauczyciel, https://www.facebook.com/groups/369251236818603/about, accessed: 08.08.2020.

Facebook, Jak działa funkcja Pokoje Messengera?, https://www.facebook.com/help/messenger-app/819584731857901, accessed: 23.07.2020.

Facebook, Jakie są dostępne opcje prywatności grup na Facebooku?, https://www.facebook.com/help/220336891328465?helpref=about_content, accessed: 23.07.2020.

Heidtman J., Wysieńska K. (red.) (2013), Procesy grupowe. Perspektywa socjologiczna, Warszawa.

IAB Polska (2019/2020), Przewodnik po social media w Polsce, https://iab.org.pl/wp-content/uploads/2020/01/IAB-Przewodnik-po-Social-Media-w-Polsce-2019-2020.pdf, accessed: 09.08.2020.

Kacperczyk A. (2006), Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, Łódź.

Kemp S. (Wearesocial.pl, Hootsuite, 2020), Digital 2020: Poland, https://datareportal.com/reports/digital-2020-poland, accessed: 09.08.2020.

Kietzmann J.H., Hermkens K., McCarthy I.P., Silvestre B.S. (2011), Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media, Business Horizons, 54(3), pp. 241–251, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681311000061, accessed: 09.08.2020.

Oyster C.K. (2002), Grupy, Poznań.

Sęk H. (2005), Rola wsparcia społecznego w sytuacji kryzysu, [w:] D. Kubacka-Jasiecka, T.M. Ostrowski (red.), Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby, Kraków, pp. 87–107.

Sęk H., Cieślak R. (2004), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Warszawa.

Słownik Języka Polskiego PWN, hasło „wsparcie”, https://sjp.pwn.pl/szukaj/wsparcie.html, accessed:11.08.2020.

Walter N. (2016), Internetowe wsparcie społeczne. Studium socjopedagogiczne, Poznań.