Trener sportowy dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną jako ich przywódca w społeczeństwie1

Main Article Content

Artur Świstek

Abstrakt

The article in a person representing the trait of an individual trait and a person of a sports trainer with intellectual disability and a personality traits leader with an intellectual personality and a personality traits leader with an intellectual personality.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Świstek, A. (2021). Trener sportowy dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną jako ich przywódca w społeczeństwie1. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 20(2), 329-340. https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.21
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Biała księga na temat sportu, COM (2007), 391 wersja ostateczna, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 11.07.2007 r.
 2. Blanchard K., Miller M. (2008), Sekret. Tajemnica wielkich liderów, Warszawa.
 3. Czajkowski Z. (1994), Poradnik trenera, Warszawa.
 4. Czajkowski Z. (1996), Psychologia sprzymierzeńcem trenera, Warszawa.
 5. Dokumentacja terapeutyczna Fundacji im. Brata Alberta.
 6. Griffin R.W. (2009), Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa.
 7. Koźmiński A.K., Jemielniak D. (2008), Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Warszawa.
 8. Kożusznik B. (2005), Wpływ społeczny w organizacji, Warszawa.
 9. Melosik Z. (2013), Kultura popularna i tożsamość młodzieży, Kraków.
 10. Naglak Z. (1999), Metodyka trenowania sportowca, Wrocław.
 11. Niedbalski J., Racław M., Żuchowska-Skiba D. (red.) (2017), Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce, Łódź.
 12. Palmowska N. (2017), Podstawowe wytyczne żywieniowe w sportach drużynowych, Body Challenge, nr 12.
 13. Smoleński S. (2002), Lider zespołu, Bydgoszcz.
 14. Statut Fundacji im. Brata Alberta (1989), Kraków.