„Blind football” i (nie)widoczna integracja (nie)widocznych piłkarzy
PDF

Słowa kluczowe

disability
blind football
sport
football
visual impairment

Jak cytować

Kasprzak, T. (2021). „Blind football” i (nie)widoczna integracja (nie)widocznych piłkarzy. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 20(2), 301–316. https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.19

Abstrakt

“Blind football” was initiated in the last century. What has significantly contributed to its development are newly established organizations, the primary goal of which was to manage various forms of activating people with visual impairment. Popularisation of “blind football” is a long-term, complicated process, in which a plethora of factors are involved. The aim of this article is to reflect on “blind football”, especially on the problems with spreading it. Most of all, the article is an attempt to define the mechanism of the functioning of “blind football” in the sphere of meanings of contemporary culture.

https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.19
PDF

Bibliografia

Aslan U.B., Calik B.B., Kitiş A. (2012), The Effect of Gender and Level of Vision on the Physical Activity Level of Children and Adolescents with Visual Impairment, Research in Developmental Disabilities, 6(33), s. 1799–1804.

Ayvazoglu N.R., Oh H.K., Kozbub F.M. (2006), Explaining Physical Activity in Children with Visual Impairments: A Family Systems Approach, Exceptional Children, 7(2), s. 235–248.

Bromberger C. (2001), Significaciones de la pasión popular por los clubes de fútbol, Buenos Aires.

Buckley M., Haegele J.A. (2021), Experiences in Physical Education and Sport: Reflections of Female Athletes with Visual Impairments, Curriculum Studies in Health and Physical Education, 12(1), s. 67–79.

Drozdowski R. (2011), Sport – podwójny agent, [w:] Ł. Rogowski, R. Skrobacki (red.), Społeczne zmagania ze sportem, Poznań, s. 13–20.

Dziubiński Z. (2011), Kultura masowa a sport: związki i zależności, [w:] Z. Dziubiński, M. Lenartowicz (red.), Kultura fizyczna a kultura masowa, Warszawa, s. 117–132.

Evaggelinou Ch., Grekinis D. (1998), A Survey of Spectators at the International Stoke Mandevillewheelchair Games, Adapted Physical Activity Quarterly, 1(15), s. 25–35.

Fitzgerald H. (2005), Still Feeling a Spare Piece of Luggage? Embodied Experiences of (Dis)ability in Physical Education and School Sport, Physical Education & Sport Pedagogy, 10(1), s. 41–59.

Gombás J. (2013), Futsal for the Blind: A New Opportunity for Hungarian People with Visual Impairments to Get Engaged in Physical Activity, Applied Studies in Agribusiness and Commerce, 7(1), s. 37–41.

Good G.A., La Grow S., Alpass F. (2008), An Age-Cohort Study of Older Adults with and without Visual Impairments: Activity, Independence, and Life Satisfaction, Journal of Visual Impairment & Blindness, 9(102), s. 517–527.

Green C., Miyahara M. (2007), Older Adults with Visual Impairment: Lived Experiences and a Walking Group, RE:view Rehabilitation and Education for Blindness and Visual Impairment, (39)3, s. 91–112.

Haegele J.A. (2019), Inclusion Illusion: Questioning the Inclusiveness of Integrated Physical Education, Quest, 71(4), s. 387–397.

Haegele J.A., Zhu X. (2017), Experiences of Individuals With Visual Impairments in Integrated Physical Education: A Retrospective Study, Research Quarterly for Exercise and Sport, 88(4), s. 425–435.

Jabłońska B. (2008), Krytyczna analiza dyskursu na przykładzie debaty „nicejsko-konstytucyjnej” w polskiej prasie, [w:] A. Horolets. (red.), Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Toruń, s. 165–184.

Koper M., Tasiemski T. (2013), Miejsce sportu w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznie, Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, 3, s. 111–134.

Lipoński W. (2012), Historia sportu, Warszawa.

Macbeth J., Magee J. (2006), „Captain England? Maybe One Day I Will”. Career Paths of Elite Partially Sighted Footballers, Sport in Society, 9(3), s. 444–462.

Magno e Silva M., Bilzon J., Duarte E., Gorla J., Vital R. (2013), Sport Injuries in Elite Paralympic Swimmers With Visual Impairment, Journal of Athletic Training, 48(4), s. 493–498.

Melosik Z. (2015), Społeczno-kulturowe konstrukcje piłki nożnej: męskość, kolektywna tożsamość i japonizacja, Studia Edukacyjne, 37, s. 313–326.

Nádas P. (2003), A sportolo fogyatékosok és az edzôik helyzete, Magyar Edzô, 1.

Niedbalski J. (2015), Sport osób niepełnosprawnych w przekazie i dyskursie medialnym w Polsce, Przegląd Socjologii Jakościowej, t. 11, nr 2, s. 130–159.

Niedbalski J. (2017a), Niepełnosprawność, [w:] H. Jakubowska, P. Nosal (red.), Socjologia sportu, Warszawa, s. 115–126.

Niedbalski J. (2017b), Wymiary, konteksty i wzory karier. Proces stawania się sportowcem przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną – analiza społecznych mechanizmów (re)konstruowania tożsamości, Łódź.

Niedbalski J. (2017c), Zjawisko marginalizowana sportu osób niepełnosprawnych w wymiarze ekonomicznym, medialnym i społecznym, [w:] J. Niedbalski, M. Racław, D. Żuchowska-Skiba (red.), Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce, Łódź, s. 41–60.

Powis B. (2018), Visual Impairment, Sport and Somatic Work: The Auditory Experiences of Blind and Partially Sighted Cricket Players, The Senses and society, 13(2), s. 147–162.

Richardson K. (2020), „The Blind can also Play Football”: Factors Influencing Blind Football Participation among Zimbabwean High-School Students with Visual Impairments, Sport and Olympic-Paralympic Studies Journal, 1(5), s. 104–116.

Rimmer J.H. (2006), Building Inclusive Physical Activity Communities for People with Vision Loss, Journal of Visual Impairment & Blindness, 100, s. 863–865.

Rosołek B., Gawlik K. (2013), Poziom aktywności fizycznej osób z dysfunkcją narządu wzroku a zagrożenie chorobami cywilizacyjnymi – przegląd literatury, Rozprawy naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 42, s. 103–108.

Sikorska I., Gerc K., Pawłowski L. (2017), Wstęp. Sport osób z niepełnosprawnością jako metoda inkluzji społecznej, [w:] I. Sikorska, K. Gerc, L. Pawłowski (red.), Sportowcy z niepełnosprawnością. Aspekty psychologiczne i społeczne, Kraków, s. 7–18.

Skwierawski M. (2012), Idziemy grać w ślepą. Najpierw Beckham teraz Lehmann, https://www.przegladsportowy.pl/pilka-nozna/jens-lehmann-pilka-nozna-dla-niewidomych/qemkvvl, dostęp: 20.03.2018.

Spencer-Cavaliere N., Watkinson E.J. (2010), Inclusion Understood from the Perspectives of Children with Disability, Adapted Physical Activity Quarterly, 27(4), s. 275–293. Stempień J.R. (2020), The Footballization of the Polish Sociology of Sport, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 75, s. 5–13.

Tanure Alves M.L., Haegele J.A., Duarte E. (2018)” „We Can’t Do Anything”: The Experiences of Student with Visual Impairments in Physical Education Classes in Brasil, British Journal of Visual Impairment, 36(2), s. 152–162.

Tikhonov A. (2017), Uprawianie sportu rekreacyjnego a aktywność społeczna osób z dysfunkcją wzroku. Studium przypadku: Centrum Adaptacyjnych Technologii Regionalnej Organizacji Osób Niepełnosprawnych „Nadieżda”, Ekonomia – Wroclaw Economic Review, 23(4), s. 319–325.

Tikhonov A. (2020), Znaczenie organizacji pozarządowych jako instytucji zapewniających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością wzrokową w aktywności fizycznej, [w:] W. Nowak, K. Szalonka (red.), Zdrowie i style życia. Determinanty długości życia, Wrocław, s. 357–370.

Twardowski A. (2019), Kontrowersje wokół społecznego modelu niepełnosprawności, Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, 2(16), s. 7–23.

Wolff E.A., Hums M.A. (2003), Sport Without Disability: Understanding the Exclusion Of Athletes With a Disability, presented at the Annual Conferences of the North American Society for the Sociology of Sport, Montreal.

Yessick A., Haegele J.A. (2019), „Missed opportunities”: Adults with visual impairments’ reflections on the impact of physical education on current physical activity, British Journal of Visual Impairment, 37(1), s. 40–49.

Żukowska Z. (2006), Wartości sportu mierzone uczestnictwem młodzieży niepełnosprawnej w igrzyskach paraolimpijskich, [w:] J. Nowocień (red.), Społeczno-edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy, t. 1, Warszawa, s. 126–134.