Uczestniczki i uczestnicy procesu kształcenia wobec wyzwań kształcenia zdalnego

Main Article Content

Maria Porzucek-Miśkiewicz

Abstrakt

The article presents the results of study on the challenges faced by distance learning. It was carried out by means of a proprietary online questionnaire among students of pedagogy of the Faculty of Educational Studies at the University of Adam Mickiewicz in Poznań. Conclusions drawn on the basic research results may be helpful in understanding the well-being of students during distance learning.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Porzucek-Miśkiewicz, M. (2021). Uczestniczki i uczestnicy procesu kształcenia wobec wyzwań kształcenia zdalnego. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 20(2), 141-155. https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.8
Dział
Artykuły

Referencje

  1. Andrzejewska A. (2019), Świat wirtualny miejscem nawiązywania i utrzymywania relacji przez młodzież, [w:] A. Wrońska, R. Lew-Starowicz, A. Rywczyńska (red.), Edukacja – relacja – zabawa. Wieloaspektowość internetu w wymiarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, Warszawa, s. 68–89.
  2. Jucewicz A. (2021), Tomasz Bilicki, nauczyciel: Dzieciaki nie chcą wracać do szkół, zwyczajnie się nas boją. I mają powody, https://www.wysokieobcasy.pl/akcje-specjalne/7,174350,26938977,tomasz-bilicki-nauczyciel-dzieciaki-nie-chca-wracac-do.html, dostęp: 05.07.2021.
  3. Łukasik J.M., Jagielska K., Mróz A., Koperna P. (red.) (2020), Młodzi nauczyciele o zdalnej edukacji w czasie COVID-19, [w:] N.G. Pikuła, K. Jagielska, J.M. Łukasik (red.), Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19, Kraków, s. 31–56.
  4. Morańska D. (2017), Nauczyciel wobec wyzwań społecznego społeczeństwa informacyjnego, [w:] A. Iwanicka (red.), Edukacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej, Poznań, s. 45–54.
  5. Przybyła M. (2020), Szkoła „złowiona” we własne sieci – rzecz o kształceniu tradycyjnym i komplementarnym w obliczu pandemii koronowirusa Covid-19, [w:] M. Christoph, S. Wawrzyniak (red.), Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy, Poznań, s. 211–222.
  6. Ptaszek G., Stunża G.D., Pyżalski J., Dębski M., Bigaj M. (red.) (2020), Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?, Gdańsk.
  7. Pyżalski J. (2021), Zdrowie psychiczne i dobrostan młodych ludzi w czasie pandemii COVID-19 – przegląd najistotniejszych problemów, Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 20(2), s. 92–115.
  8. Pyżalski J., Poleszak W. (2020), Relacje przede wszystkim – nawet jeśli obecnie jedynie zapośredniczone, [w:] J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, Warszawa, s. 28–36.
  9. Pyżalski J., Walter N. (2020), Audyt pedagogiczno-technologiczny platform edukacyjnych firmy Learnetic, Poznań.