Kultura ma znaczenie – implikacje dla strategii budowania rzeczywistości wychowawczej i kultury pedagogicznej

Main Article Content

Hubert Tomkowiak

Abstrakt

The considerations presented are an attempt to search for analogies between the influence of culture on the wellbeing of nations and the influence of pedagogical culture on the well-being of growing up generations. Raising the level of pedagogical culture, especially of parents, should be an important task of the Polish school. A somewhat forgotten tool for its realization is the pedagogization of parents, the rank of which should be systemically raised to a level ensuring its universal application. Therefore there is a need for a new, educational paradigm of school.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tomkowiak, H. (2021). Kultura ma znaczenie – implikacje dla strategii budowania rzeczywistości wychowawczej i kultury pedagogicznej. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 20(2), 173-190. https://doi.org/10.14746/kse.2021.20.10
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Ambrozik W. (2016), Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań, Kraków, s. 167–168.
 2. Błasiak A. (2019), Kultura pedagogiczna rodziców jako wewnątrzrodzinny determinant jakości procesu wychowania najmłodszego pokolenia, Studia Paedagogica Ignatiana, t. 22, nr 2, s. 83–101, https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SPI/article/view/SPI.2019.2.004, dostęp: 15.03.2021.
 3. Fairbanks M. (2003), Zmiana mentalności narodu, czyli składniki procesu budowania dobrobytu, [w:] L.E. Harrison, S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, tłum. S. Dymczyk, Poznań, s. 394–411.
 4. Frączek Z. (2013), Kultura pedagogiczna rodziców w perspektywie analiz teoretycznych i w badaniach empirycznych, Pedagogika Rodziny, 3/1, s. 187–199, https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pedagogika_Rodziny/Pedagogika_Rodziny-r2013-t3-n1/Pedagogika_Rodziny-r2013-t3-n1-s187-199/Pedagogika_Rodziny-r2013-t3-n1-s187-199.pdf, dostęp: 15.03.2021.
 5. Harrison L.E., Huntington S.P. (red.) (2000), Culture Matters. How Values Shape Human Progress,New York.
 6. Harrison L.E., Huntington S.P. (red.) (2003), Kultura ma znaczenie, tłum. S. Dymczyk, Poznań.
 7. https://dziecisawazne.pl, dostęp: 15.03.2021.
 8. https://miastodzieci.pl/czytelnia/zlote-mysli-janusza-korczaka-o-szkole-nauce-i-wychowaniu, dostęp: 15.03.2021.
 9. https://www.blogojciec.pl, dostęp: 15.03.2021.
 10. https://www.gov.pl/web/rodzina/kampanie-spoleczne-przemoc, dostęp: 15.03.2021.
 11. https://zabieganamama.com/20-przykazan-janusza-korczaka-dla-rodzicow, dostęp: 15.03.2021.
 12. Kawula S. (1996), Pedagogizacja rodziców, [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa, s. 581–585.
 13. Konopczyński M., Borowik J., Chlebowski P., Kolemba M., Szorc K., Szada-Borzyszkowska J., Wieczorek M. (2017), Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej. Materiały szkoleniowe dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, Warszawa, s. 10–12, https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=6191, dostęp: 15.03.2021.
 14. Kręgielska-Narożna M., Walczak-Gałęzewska M., Lis I., Bogdański P. (2014), Jadłowstręt psychiczny – co widzą „motyle”?, Farmacja Współczesna, 7, s. 1–6, https://www.akademiamedycyny.pl/wp-content/uploads/2016/05/201404_Farmacja_003.pdf, dostęp: 15.03.2021.
 15. Lindsay S. (2003), Kultura, modele umysłowe i dobrobyt narodowy, [w:] L.E. Harrison, S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, tłum. S. Dymczyk, Poznań, s. 412–429.
 16. Maciaszkowa J. (1977), Kultura pedagogiczna rodziców, [w:] J. Wołczyk (red.), Pedagogika opiekuńcza. Materiały z krajowej konferencji Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Warszawa, s. 164.
 17. Makaruk K. (2013), Postawy Polaków wobec kar fizycznych a ich stosowanie w praktyce rodzicielskiej, Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, 12(4), s. 40–53, https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/43/34, dostęp: 15.03.2021.
 18. Poręba J. (1969), Pedagogizacja rodziców, Studia Warmińskie, VI, s. 423–487, https://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/publication/11071?tab=1, dostęp: 15.03.2021.
 19. Porter M.E. (2003), Postawy, wartości i przekonania a makroekonomia dobrobytu, [w:] L.E. Harrison, S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, tłum. S. Dymczyk, Poznań, s. 59–79.
 20. Tomkowiak H. (2017), Idea inkluzji jako przedmiot działań (quasi)reformatorskich w kontekście kryzysu funkcji wychowawczej szkoły, [w:] W. Ambrozik (red.), Horyzonty pedagogiki resocjalizacyjnej. Księga Jubileuszowa Profesora Wiesława Ambrozika, Poznań, s. 297–310.
 21. Wilk J. (2016), Pedagogika rodziny, Lublin, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/14965/Pedagogika%20rodziny.pdf?sequence=1, dostęp: 15.03.2021.
 22. Włodarczyk J. (2017), Klaps za karę. Wyniki badania postaw i stosowania kar fizycznych w Polsce, Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, 16(4), s. 81-107, https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/687, dostęp: 15.03.2021.
 23. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst ujednolicony: DzU z 2021 r. poz. 1082), https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf, dostęp: 08.12.2021.