Wybrane aspekty wolności w kontekście przemian globalizacyjnych
PDF

Słowa kluczowe

freedom
values
relation
philosophy of dialogue
globalization

Jak cytować

Górecka, J. (2022). Wybrane aspekty wolności w kontekście przemian globalizacyjnych. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 22(2), 225–234. https://doi.org/10.14746/kse.2022.22.12

Abstrakt

Throughout history ethical and philosophical thought has been shaping various concepts of freedom. Global transitions and significant changes within economic, sociopolitical and cultural structures have raised new questions on postmodern human condition and the sphere of axiology. The paper presents selected aspects of freedom in the context of globalization according to the works of Emmanuel Lévinas and Zygmunt Bauman. A postulated concept of freedom is defined in relation to criteria such as dialogue, encounter, inter-subjectivity and responsibility, that are the foundations for tradition of the philosophy of dialogue. The article aims at highlighting social challenges and chances, in terms of the fast-changing world, and outlines the importance of discussing the problem of freedom in dialogical approach in the 21st century. 

https://doi.org/10.14746/kse.2022.22.12
PDF

Bibliografia

Arendt, H. (1994). Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej (M. Godyń, W. Madej, tłum.). Fundacja Aletheia.

Bartmiński, J., & Niebrzegowska-Bartmińska, S. (2015). Nie ma (prawdziwej) wolności bez odpowiedzialności. O kontrowersjach wokół pojęcia wolności. W: Urszula Sokólska (red.), Odkrywanie słowa – historia i współczesność (s. 13–38). Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku. https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/9810

Bauman, Z. (2000a). Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika (E. Klekot, tłum.). Państwowy Instytut Wydawniczy.

Bauman, Z. (2000b). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Wydawnictwo Sic!

Bauman, Z. (2007). Szanse etyki w zglobalizowanym świecie (J. Konieczny, tłum.). Wydawnictwo Znak.

Bauman, Z. (2013, 2 października). Bauman: Wolność, bezpieczeństwo… No i wybieraj tu! Krytyka Polityczna. https://krytykapolityczna.pl/kraj/bauman-wolnosc-bezpieczenstwo-no-i-wybieraj-tu/

Gadacz, T. (2001). Wolność i odpowiedzialność czyli o „posiadaniu wolności” i „byciu wolnym”. http://p-ntzp.com/files/09gadacz-p.pdf

Gadacz, T. (2020). Filozofia wolności. Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, 8, 21–31. https://doi.org/10.19195/2353-8546.8.2 DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.8.2

Klich, A. (2013, 18 stycznia). Boimy się wolności, marzymy o wspólnocie. Gazeta Wyborcza. https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,13259382,boimy-sie-wolnosci-marzymy-o-wspolnocie.html

Lévinas, E. (1998). Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności (M. Kowalska, tłum.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Piecuch, J. (2012). Wolność monologiczna i wolność dialogiczna. Kwartalnik Filozoficzny, 40(3), 69–90. https://pau.krakow.pl/KwartalnikFilozoficzny/KF_XL_2012_z3_04.pdf

Sartre, J.P. (2001). Problem bytu i nicości. Egzystencjalizm jest humanizmem. Wydawnictwo De Agostini.