Utrwalanie w nauczaniu historii przy pomocy algorytmu SuperMemo i jemu podobnych – propozycja metody redagowania treści historycznych
PDF

Słowa kluczowe

history
algorithm
editing
SuperMemo
consolidation

Jak cytować

Piotrowski, M. (2022). Utrwalanie w nauczaniu historii przy pomocy algorytmu SuperMemo i jemu podobnych – propozycja metody redagowania treści historycznych. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 22(2), 259–273. https://doi.org/10.14746/kse.2022.22.15

Abstrakt

The historical knowledge of Poles, including Polish students, leaves much to be desired, even on a basic level. The insufficient or even the lack of consolidation is the most likely explanation of this phenomenon. The proposed solution to this problem is the SuperMemo and its similar algorithms, along with school history content specially edited for its needs. Basically an algorithm is a set of steps leading to the completion of a task. In the SuperMemo case, the task is to optimize learning, or rather to reduce forgetfulness, while reducing the time devoted to still well-remembered knowledge. Both the SuperMemo and its similar have been implemented in many applications. Quizlet or the software with the same name as the algorithm – SuperMemo, are the examples of such applications. They allow you to learn your own materials as well as those already edited, either by the producer or by other users. The previously edited school historical content for the SuperMemo algorithm and its similar cannot be considered satisfactory if important issues such as: compliance with the core curriculum, division into classes and topics, historical narrative coherence, relationships between pairs of questions and answers, or degrees of difficulty, are regarded. This article proposes a method that can improve this state of affairs. It is the result of theoretical and quasi-experimental work, corrected later on the basis of more serious editorial experience.

https://doi.org/10.14746/kse.2022.22.15
PDF

Bibliografia

Andrzejewski, B. (1989). Wilhelm von Humboldt. Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”.

Babik, W. (2010). Słowa kluczowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Biedalak, K., Murakowski, J., & Wozniak, P. (1992). Using SuperMemo without a computer. SuperMemo. https://SuperMemo.com/en/archives1990-2015/articles/paper

CBOS. (2016). Świadomość historyczna Polaków. Komunikat z Badań, 68. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_068_16.PDF

Chorąży, E., Konieczka-Śliwińska, D., & Roszak, S. (red.). (2008). Edukacja historyczna w szkole: teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cormen, T.H. (2013). Algorytmy bez tajemnic (Z. Płoski, tłum.). Helion.

Davies, N. (2004). Europa. Rozprawa historyka z historią (E. Tabakowska, tłum.). Wydawnictwo Znak.

Google. (2022). Nieistotne słowa kluczowe. https://developers.google.com/search/docs/advanced/guidelines/irrelevant-keywords

Izdebska, A., Izdebski, T., Jurek, K., Klint, P., Kłodziński, K., Krzemiński, T., & Machałek, M. (2020). Teraz matura. Historia. Vademecum. Nowa Era.

Kłaczkow, J., Łaszkiewicz, A., & Roszak, S. (2020). Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa Era.

Kłaczkow, J., Łaszkiewicz, A., & Roszak, S. (2021). Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Nowa Era.

Kucharski, A., & Niewęgłowska, A. (2020). Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Nowa Era.

Maternicki, J., Majorek, C., & Suchoński, A. (1994). Dydaktyka historii. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Michalski, Ł. (2015). Świadomość historyczna uczniów szkół ponadpodstawowych w aglomeracji warszawskiej. Wydawnictwo IPN.

Ministerstwo Edukacji i Nauki. (2022). Wykazy podręczników. https://podreczniki.men.gov.pl/

Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B., & Wichary, Sz. (2020). Psychologia poznawcza. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Niemierko, B. (1991). Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki. WSiP.

Niemierko, B. (2002). Ocenianie szkolne bez tajemnic. WSiP.

Niemierko, B. (2009). Diagnostyka edukacyjna. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nowarski, C. (1988). Metody utrwalania, kontroli i oceny. W: C. Majorek (red.), Metodyka nauczania historii w szkole podstawowej. WSiP.

Olszewska, B., Surdyk-Fretsch, W., & Wojciechowski, G. (2019). Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa Era.

Olszewska, B., Surdyk-Fretsch, W., & Wojciechowski, G. (2020). Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Nowa Era.

Pawlak, M., & Szweda, A. (2019). Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Nowa Era.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników Dz.U. 2019 poz. 2013 (2019) (Polska). ISAP. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002013/O/D20192013.pdf

Słowikowski, T. (1962). Metody utrwalania wiadomości w nauczaniu historii. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Słowikowski, T. (1975). Metody nauczania historii. WSiP.

SuperMemo. (2022). General principles of SuperMemo. https://SuperMemo.com/en/archives1990-2015/english/princip

Śniegocki, R., & Zielińska, A. (2021). Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Nowa Era.

Topolski, J. (2001). Wprowadzenie do historii. Wydawnictwo Poznańskie.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm. (1994) (Polska). ISAP. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940240083/U/D19940083Lj.pdf

Wikipedia. (2022). List of flashcard software. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_flashcard_software

Wojciechowski, G. (2021). Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Nowa Era.

Wozniak, P. (1998). Application of a computer to improve the results obtained in working with the SuperMemo method. SuperMemo. https://www.SuperMemo.com/en/archives1990-2015/english/ol/sm2

Wozniak, P. (1999). Effective learning: Twenty rules of formulating knowledge. SuperMemo. https://www.supermemo.com/en/blog/twenty-rules-of-formulating-knowledge

Wozniak, P. (2018). The true history of spaced repetition. SuperMemo. https://www.supermemo.com/en/blog/the-true-history-of-spaced repetition

Woźniak, P., & Gorzelańczyk, E. (1994). Optimization of repetition spacing in the practice of learning. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 54(1), 59–62.

Woźniak, P., Gorzelańczyk, E., & Murakowski, J. (1995). Two components of long-term memory. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 55(4), 301–305.