Podziały etniczne i narodowościowe w Republice Mołdawskiej. Wpływ i znaczenie edukacji w dwóch odrębnych państwach – Gagauzji i Naddniestrzu
PDF

Słowa kluczowe

nationality
ethnicity
autonomy
education
the importance

Jak cytować

Kasprzak, T. (2015). Podziały etniczne i narodowościowe w Republice Mołdawskiej. Wpływ i znaczenie edukacji w dwóch odrębnych państwach – Gagauzji i Naddniestrzu. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 7(1), 149–158. https://doi.org/10.14746/kse.2015.1.10

Abstrakt

Moldova is a country of many paradoxes. three state capitals, located on the territory of the historical Bessarabia. I wanted to conclude the problem of Moldova's national identity and its impact on education today, especially in the autonomous territories: Gagauzia and Transnistria. Moldova is split between: the East – growing power of Russia with her influence in Transnistria and the West – the European Union and Romania. Therefore, the issue of education in Moldova is due to bilingualism and dual citizenship. Lack of an official language makes it difficult to make reforms in education. Moldova in education, is trying to emphasize the uniqueness of national and ethnic.
https://doi.org/10.14746/kse.2015.1.10
PDF

Bibliografia

Ciobanu V. (2013). „Zgubione” państwo pomiędzy Wschodem a Zachodem. [W:] M. Kosienkowski (red.). Spotkania polsko-mołdawskie. Księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka. Lublin.

Hatłas J. (2009). Gagauzja i Gagauzi – historia oraz współczesność. Poznań.

Oleksy P. (2013). Życie polityczne w Gagauzji. [W:] M. Kosienkowski (red.). Spotkania polsko-mołdawskie. Księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka. Lublin.

Pieńkowski J. (2013). Dlaczego Rumunia zawsze będzie kochać Mołdawię. [W:] M. Kosienkowski (red.). Spotkania polsko-mołdawskie. Księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka. Lublin.

Rajczyk R. (2013). Republika Mołdawii: jedno państwo, dwa systemy. [W:] M. Kosienkowski (red.).Spotkania polsko-mołdawskie. Księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka. Lublin.

Sierakowska J. (2014). „Mołdawianie w kosmos nie lietajut biez wina”. Gliwice.

Sineava-Pankowska N. (2009). Mołdawskie multikulti. „Nowa Europa Wschodnia. Dwumiesięcznik poświęcony Europie Wschodniej i Azji Centralnej” nr 3–4.

Solak J. (2009). Mołdawia – republika na trzy pęknięta. Historyczno-społeczny, militarny i geopolityczny wymiar „zamrożonego konfliktu”o Naddniestrze. Toruń.

Źródła internetowe

Całus K. (2014). Mołdawia: umiarkowany sukces partii proeuropejskich”, www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-12-03/moldawia-umiarkowany-sukces-partiiproeuropejskich (dostęp: 10.12.2014).

www.lex.pl/czytaj/-/artykul/strasburgrosja-winna-naruszenia-prawa-do-edukacji-wnaddniestrzu?refererPlid=68467180 (dostęp: 30.10.2014).

www.jozefdarski.pl/6974-kwestia-besarabska-1993 (dostęp: 10.11.2014).