Funkcjonowanie leśnych przedszkoli – Waldkindergaerten – w Niemczech a obraz dzieciństwa we współczesnym świecie
PDF

Słowa kluczowe

forest kindergarten in Germany
modern concepts of childhood
direct contact with nature

Jak cytować

Pieprzyk, M. (2015). Funkcjonowanie leśnych przedszkoli – Waldkindergaerten – w Niemczech a obraz dzieciństwa we współczesnym świecie. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 7(1), 121–134. https://doi.org/10.14746/kse.2015.1.8

Abstrakt

The paper deals with the issue of forest kindergartens as presented in the German concept of Waldkindergarten. This concept makes a new way of thinking about child pedagogy. These kindergartens are designed to support the child in its creative process along the fact to encourage the child to further explore the surrounding nature. These specific institutions might be regarded as an answer to the challenges of modern childhood, in which the child is exposed to a toxic environment. This very toxicity could be regarded also metaphorically as a pollution of the mind through media and technology.
https://doi.org/10.14746/kse.2015.1.8
PDF

Bibliografia

Daszewska W. (1948). Przyroda w przedszkolu. Warszawa.

Dymara B., Michałowski S.C., Woltman-Mazurkiewicz L. (1998). Dziecko w świecie przyrody. Kraków.

Gamillscheg J. (1987). Feiern unter Gottes freiem Himmel. „Stuttgarter Zeitung“ v. 21.

Haefner P. (2002). Natur- und Waldkindergaerten in Deutschland – eine Alternative zum Regelkindergarten in der vorschulischen Erziehung. Buergstadt.

Kołodziejczyk M. (2014). Dziecko: poradnik dla programistów. „Polityka” nr 35.

Miklitz I. (2007). Der Waldkindergarten. Dimensionen eines paedagogischen Ansatzes. Berlin–Duesseldorf–Mannheim.

Mikołuszko W. (2012). Łapać na robaka. „Polityka” nr 35.

Palmer S. (2008). Toksyczne dzieciństwo. Wrocław.

Pilch T. (red.) (2003). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. I (A–F). Warszawa.

Skórzyńska A. (2011). Sztuczki. Twórcza aktywność dziecka w marginalizowanych obszarach miejskich. „Studia Kulturoznawcze” nr 1.