Aktualne problemy edukacji uczniów z niepełnosprawnością w percepcji nauczycieli w różnych formach kształcenia specjalnego
PDF

Słowa kluczowe

student with a disability
special education
special education teache

Jak cytować

Lipińska-Lokś, J. (2015). Aktualne problemy edukacji uczniów z niepełnosprawnością w percepcji nauczycieli w różnych formach kształcenia specjalnego. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 7(1), 159–177. https://doi.org/10.14746/kse.2015.1.11

Abstrakt

Education of students with disabilities is a challenge for teachers engaged in various forms of special education. Due to recognizing the limitations and problems connected with education of such a diverse group of students, new solutions are sought.This article compares the higher education systems between China and Ukraine.
https://doi.org/10.14746/kse.2015.1.11
PDF

Bibliografia

Apanel D. (2014). Rzeczywistość szkolna ucznia niepełnosprawnego i jego nauczyciela w edukacji integracyjnej. [W:] E. Bochno, I. Nowosad, M.J. Szymański (red.). Codzienność szkoły. Uczeń. Kraków.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 1997, Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483.

Lipińska-Lokś J. (2014a). Edukacja uczniów z niepełnosprawnością – możliwości i ograniczenia. [W:] M. Magda-Adamowicz, I. Kopaczyńska, M. Nyczaj-Drąg (red.). Pedagogika wczesnoszkolna. Uczeń i nauczyciel w zmieniającej się przestrzeni społecznej. Toruń.

Lipińska-Lokś J. (2014b). Wspólna edukacja dzieci o różnym stopniu sprawności w opinii refleksyjnych praktyków, komunikat z badań wygłoszony podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Pedagogika specjalna – koncepcja i rzeczywistość”, Szczecin – Świnoujście – Ystad, 8–9.09.2014 r.

Pachowicz M. (2013). Uczeń niepełnosprawny widziany oczami nauczycieli klas integracyjnych. [W:] I. Chrzanowska, B. Jachimczak, K. Pawełczak (red.). Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. W poszukiwaniu pozytywów. Poznań.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz. U. 2013, poz. 532, z późn. zm.

Szumski G. (2006). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa.

Twardowski A. (2014). Barriers to social integration for people with disabilities. the polish experiences. „Studia Edukacyjne” nr 30.

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., tekst jednolity, Dz. U. 2004, Nr 256, poz. 2572.