The Skinhead Subculture in the Czech Republic
PDF (English)

Słowa kluczowe

skinheads
subculture
Czech Republic
values
attitudes

Jak cytować

Smolík, J. (2015). The Skinhead Subculture in the Czech Republic. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 7(1), 91–103. https://doi.org/10.14746/kse.2015.1.6

Abstrakt

This article briefly describes the skinhead subculture, its history, components, characteristics, values, attitudes and norms. It also presents the various currents of the subculture, with an emphasis on the current apolitical trend within this subculture. The article discusses not only the skinhead subculture in England (its roots, development, etc.), but also the situation in the Czech Republic. The skinhead scene in the Czech Republic is characterised by disunity, caused by political orientation and the engagements of its various supporters, who identify either with: (a) the extreme right (National Socialism), (b) the traditional current (patriotism and the classic themes of the original skinhead subculture), or (c) the extreme left (Trotskyism, communism, and anarchist or ‘autonomist’ currents). It is difficult to establish how many skinheads there are in the Czech Republic today, but one estimate puts the figure at five thousand people when adding all currents together.
https://doi.org/10.14746/kse.2015.1.6
PDF (English)

Bibliografia

Giddens A. (1999). Sociologie. Praha.

Hebdige D. (1979). Subculture: The Meaning of Style. London.

Hebdige D. (2012). Subkultura a styl. Praha.

Heřmanský M., Novotná H. (2011). Hudební subkultury. [W:] P. Janeček (ed.). Folklor atomového věku. Kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti. Praha, s. 89–110.

Knight N. (1982). Skinhead. London.

Kolářová M. (ed.). (2011). Revolta stylem. Hudební subkultury mládeže v České republice. Praha.

Mareš M. (2003). Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Brno.

Mareš M., Smolík J. (2012). White Power Music and Interconnected Issues in the Czech Republic, 1999–2011. [W:] A. Shekhovtsov, P. Jackson. White Power Music: Scenes of Extreme-right Cultural Resistance. Northampton, s. 71–83.

Mareš M., Smolík J., Suchánek M. (2004). Fotbaloví chuligáni. Evropská dimenze subkultury. Brno.

Marshall G. (1994). Spirit of ´69. A Skinhead Bible. Lockerbie.

Marshall G. (1996). Skinhead Nation. Lockerbie.

Ridgers D. (2014). Skinheads 1979–1984. London.

Smolík J. (2005). Martensky, bombry a číra. “Psychologie dnes”, Vol. XI, Issue 11, s. 21–23.

Smolík J. (2008). Fotbalové chuligánství. Historie, teorie a politizace fenoménu. Karlovy Vary.

Smolík J. (2010a). Subkultury mládeže: uvedení do problematiky. Praha.

Smolík J. (2010b). Apolitičtí skinheads a volný čas. [W:] E. Šimková (ed.). Socialia 2010. Sociální deviace v kontextu společenskcých věd. Sborník recenzovaných příspěvků z konference

Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Hradec Králové, s. 369–376.

Stejskalová P. (2011). Subkultura skinhead – kam až došly těžké boty. [W:] M. Kolářová (ed). Revolta stylem. Hudební subkultury mládeže v České republice. Praha, s. 159–199.

Syrový P. (2002). Subkultura jako specifická cílová skupina. “Éthum: bulletin pro sociální prevenci a sociální pedagogiku”, Vol. X, Issue 33, s. 8–12.

Trachta M. (2011). Hrdost, styl a zábava. [W:] Vladimír 518, K. Veselý. Kmeny. Současné městské subkultury. Praha, s. 116–131.