Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Diagnozowanie i opiniowanie w pracy podmiotów pieczy zastępczej”, Poznań, 19 czerwca 2015 roku
PDF

Jak cytować

Gajtkowska, M. (2015). Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Diagnozowanie i opiniowanie w pracy podmiotów pieczy zastępczej”, Poznań, 19 czerwca 2015 roku. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 7(1), 201–203. https://doi.org/10.14746/kse.2015.1.14
https://doi.org/10.14746/kse.2015.1.14
PDF