Pressto.

Nagłowek strony

Violence Against Seniors as a Social Concern

Dorota Smetanová

DOI: https://doi.org/10.14746/kse.2016.10.7

Abstrakt


Despite the fact that the situation in our society is sufficiently legally treated, the issue of domestic violence at the senior is still only in its infancy. Intervention and prevention would not only avoided tampering with this group of people, but to offer procedures that would help at least reduce the risk. The paper is focused on the issue of violence on seniors as society-wide problem. It defines domestic violence, causes, forms and types of violence. In the end, it offers opportunities for protection and prevention.


Słowa kluczowe


violence; domestic violence; seniors; prevention

Pełny tekst:

Bibliografia


Bérešová A. (2002). Prevencia kriminality u starých ľudí – Ústav sociálnej medicíny LF UPJŠ Košice. „Podpora zdravia” ročník VII. pp. 12–13.

Biggs S., Phillipson C.H., Kingston P. (1995). Elder Abuse in Perspective. Buckingham. Haškovcová H. (2004). Manuálek o násilí. Brno.

Kalvach Z. a kol. (2004). Geriatrie a gerontologie. Praha.

Koval Š. (2001). Obete zanedbávania, zneužívania a týrania v starobe. „Prehľadné referáty“ pp. 140–143.

Lubelcová G., Džambazovič R. (2008). Sociálne deviácie a kriminalita ako aktuálne společenské problémy. Bratislava.

Repková K., Balogová B. (2013). Prevencia zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi ako verejná politika. Bratislava.

Sedláková D. (2013). Prevencia zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi ako priorita Svetovej zdravotníckej organizácie. [In:] K. Repková, B. Balogová. Prevencia zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi ako verejná politika. Bratislava.

Smetanová D. (2015). Domestic violence against seniors in the Slowak Republic. [In: ] K. Jagielska, J.M. Łukasik, N.G. Pikuła.Violence Against the Elderly: Challenges, Research, Action. Toronto.

Smetanová D. (2015). Možnosti a limity pomoci sociálneho pedagóga pri násilí na starších ľuďoch = Possibilities and limits of the help of social pedagogue forcing with elderly people. [In:] MMK 2015. Hradec Králové.

Ševčík D., Špatenková N. (2011). Domáci násilí. Bratislava.

Špatenková N. (2011). Gerontagogika. Olomouc.

Violence Against Elderly People. (1993). Strasbourg.

Voňková J., Huňková M. (2004). Domácí násilí z pohledu žen. Praha.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 45 PDF (English) - 95

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.