Pressto.

Nagłowek strony

Vol 10, Nr 2 (2016)

Spis treści

Artykuły

La enseñanza de la historia en el currículum chileno de educación básica como reflejo del contexto político actual PDF (Español (España))
Isidora Sáez-Rosenkranz 9-22
Piłka nożna i rekonstrukcje niemieckiej tożsamości narodowej PDF
Zbyszko Melosik 23-34
Honour Crimes: Transdisciplinary Issue PDF (English)
Josef Smolík 35-42
Poradnictwo karier w sektorze szkolnictwa zawodowego – refleksje – dylematy – pytania PDF
Magdalena Piorunek 43-58
Manifestations of Sexuality of Children in the Environment of a Kindergarten PDF (English)
Petra Rapošová 59-68
Communication at School – a Threat or an Opportunity for Students’ Communicative Competencies? Searching for Answers PDF (English)
Kinga Kuszak 69-84
Violence Against Seniors as a Social Concern PDF (English)
Dorota Smetanová 85-94
Biologia czy kultura mózgu. W poszukiwaniu uwarunkowań działalności edukacyjnej PDF
Renata Michalak 95-100
Edukacja emocjonalna adolescentów – program profilaktyczny ukierunkowany na wspomaganie zdrowia psychicznego PDF
Hanna Kubiak 111-124
Bezpieczeństwo jako podstawowy element realizacji utopii edukacyjnych XIX i XX wieku PDF
Sławomir Futyma 125-136
Gościnność jako wartość w rozwoju młodego człowieka na przykładzie współczesnej literatury polskiej dla dzieci i młodzieży PDF
Anna Józefowicz 137-150
Wsparcie i płeć psychologiczna kobiet i mężczyzn – raport z badań PDF
Aldona Molesztak 152-162
Różne aspekty wielokulturowości z perspektywy nauczyciela akademickiego. Dobre praktyki PDF
Izabela Bogdanowicz 163-180
Dylematy terapeutycznej wielokulturowości. Pomiędzy swojskością a innością PDF
Grażyna Teusz 181-190
Alternatywny scenariusz biografii muzyka rockowego – o życiu i twórczości Jasona Beckera PDF
Jakub Kosek 191-200
W poszukiwaniu siebie… Młodzież na drodze do samorealizacji PDF
Kamila Słupska 201-214
Złote czasy radia. Edukacyjne i wychowawcze funkcje radiowych audycji umuzykalniających PDF
Katarzyna Forecka-Waśko 215-230
Młodzież i młodzi dorośli wobec kryzysu indywidualnego – potrzeba wsparcia społecznego w rozwoju psychicznej niezależności (i dojrzałej tożsamości) PDF
Jolanta Suchodolska 231-248
Czas codzienny i czas odświętny – ich przenikanie w stylach życia współczesnej młodzieży PDF
Paulina Peret-Drążewska, Justyna Peret 249-258
Wybrane konteksty edukacji europejskiej w Wielkiej Brytanii i Polsce. Próba porównania PDF
Daria Hejwosz-Gromkowska 259-280
Młodzież w rzeczywistości „globalnej zmiany” z perspektywy rówieśników PDF
Bożena Kanclerz 281-294
Tajemnice labiryntów. Geneza, znaczenie i perspektywy dla arteterapii PDF
Jędrzej Stępak 295-304
Wybrane metody rehabilitacji dziecka z zaburzeniami słuchu i mowy PDF
Agnieszka Konarczak–Stachowiak 305-314
Ta szkoła symbolicznie rozstrzelała się sama… Filmy Słoń, Carrie, Nad krawędzią w dyskusji o problemach współczesnej szkoły i młodzieży podczas zajęć z pedagogiki na specjalnościach nauczycielskich PDF
Sylwia Jaskulska 315-327

Polemiki i recenzje

Magdalena Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016, 219 s. PDF
Ewelina Dziwak 331-334
Zbigniew Galor, Barbara Goryńska-Bittner, Sławomir Kalinowski (red.), Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta, Societas Pars Mundi, Bielefeld 2014, 810 s. PDF
Daria Hejwosz-Gromkowska 334-338

Sprawozdania

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Coaching i mentoring – nowa jakość w edukacji”, Olsztyn, 11–12 czerwca 2015 roku PDF
Jolanta Nowosielska 341-343
Sprawozdanie z Seminarium Naukowego Doktorantów WSE UAM „Pedagog w przestrzeni współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych i edukacyjnych”, Poznań, 16 grudnia 2016 roku PDF
Beata Iwanicka 343-348
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Książka w życiu człowieka – w poszukiwaniu (u)traconej wartości. Perspektywa pedagogiki społecznej”, Poznań, 23 listopada 2016 roku PDF
Paulina Głowacka 348-350
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Edukacja – między filozofią a naukami szczegółowymi (z uwzględnieniem sztuk wszelakich)”, Poznań, 24 listopada 2016 roku PDF
Dorota Dolata 350-355


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo