Pressto.

Nagłowek strony

Młodzież w rzeczywistości „globalnej zmiany” z perspektywy rówieśników

Bożena Kanclerz

Abstrakt


The aim of this paper is to analyze students’ opinions about the contemporary generation of young people in the context of the transformation of the modern world, which are not without impact on the functioning of young people. Characteristics of global change society and the analysis of the syndrome society of late modernity has become the basis to approximate the results own research. The perception of youth from the perspective of their peers was one of the undertaken research problems in the study of life orientations of students. The article presents the opinions and views students about their peers, also in comparison with other results of research, which completes the picture of today’s youth, conscious processes and transformations of the modern world.


Słowa kluczowe


youth; the reality of “global change”; peers; students; life orientations

Pełny tekst:

Bibliografia


Albrow M. (2007). Globalizacja. Teoretyczne aspekty zmian. [W:] P. Sztompka, M. Kuć (red.). Socjologia. Lektury. Kraków.

Bauman Z. (1966). Kultura i społeczeństwo. Warszawa. Beck U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa.

Beck U. (2012). Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa. Warszawa.

Boni M., Szafraniec K. (2011). Raport Młodzi 2011. Warszawa.

Castells M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa.

Cybal-Michalska A. (2006). Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne. Poznań.

Giddens A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa.

Giddens A. (2007). Socjologia. Warszawa. Komunikat z badań CBOS. O szansach młodych w III RP, nr 135/2014, Warszawa 2014, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_135_14.PDF, dostęp: 12.02.2016.

Krauz-Mozer B., Borowiec P. (2008). Globalizacja-nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji. Kraków.

Matysek M. (2007). Ponowoczesność – porzucony projekt, czyli o upłynnianiu świata nowoczesnego. Spojrzenie Zygmunta Baumana. [W:] G. Dziamski, E. Rewers (red.). Nowoczesność po ponowoczesności. Poznań.

Melosik Z. (2015). Kultura popularna, pedagogika i młodzież. [W:] J. Pyżalski (red.). Wychowawcze i społeczno kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli. Łódź.

Peret-Drążewska P. (2014). Współczesna młodzież postrzegana z perspektywy rówieśników. Studium teoretyczno-empiryczne. Poznań.

Pyżalski J. (2015). Wychowawcze i społeczno kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli. Łódź.

Stiglitz J.E. (2005). Globalizacja. Warszawa.

Szafraniec K. (2011). Raport Młodzi 2011. Warszawa.

Sztompka P. (2005). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków.

Zacher L.W. (2003). Spór o globalizację. Eseje o przyszłości świata. Warszawa.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 40 PDF - 40

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.