Pressto.

Nagłowek strony

Różne aspekty wielokulturowości z perspektywy nauczyciela akademickiego. Dobre praktyki

Izabela Bogdanowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/kse.2016.10.13

Abstrakt


The article presents ten selected practises, which give good teaching results in student groups that include foreigners. Among good practices are proprietary solutions, such as specially designed team-work cards (tool), organisation of moderated discussions and organisation of work in teams (techniques). The author draws conclusions that are not supported by the research. However, they may have practical value for people who teach classes in multicultural student environment. Good practices, an outcome of author’s professional experience, may also serve as a starting point for discussion about multiculturalism in the student community. Identification of common problems, in conjunction with presentation of good practices, allows a flexible approach to the readers; leaves them space to develop their own solutions, according to the conditions.


Słowa kluczowe


multiculturalism in the group of students; community language; good practises

Pełny tekst:

Bibliografia


Benedyktowicz Z. (2000). Portrety „obcego”. Od stereotypu do symbolu. Kraków.

Cynarski W.J. (2003). Globalizacja a spotkanie kultur. Rzeszów.

Czerniejewska I. (2013). Edukacja wielokulturowa: działania podejmowane w Polsce. Toruń.

Dąbrowska A., Burzyńska-Kamieniecka A. (red.). (2006). Wielokulturowość w języku, t. 18 „Język a Kultura”. Wrocław.

Golka M. (2010). Imiona wielokulturowości. Warszawa.

Mucha J. (2004). Kultura dominująca jako kultura obca. Mniejszości kulturowe a grupa dominująca we współczesnej Polsce. [W:] I. Machaj (wybór i wstęp). Małe struktury społeczne. Lublin.

Omyła-Rudzka M. (2015). Stosunek do innych narodów. Komunikat z badań CBOS. Warszawa. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_014_15.PDF.

Pogorzelski P. (2012). Rosyjski językiem urzędowym na Ukrainie. http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/662137,Rosyjski-jezykiem-urzedowym-na-Ukrainie.

Ratajczak M. (2012). Dialog międzykulturowy w mediach. Przypadek europejskiego roku dialogu międzykulturowego w 2008 roku w Polsce. „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. 20, http://repozytorium.uwb.edu.pl.

Siwińska B. (2012). Myślenie do przodu. http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3859&Itemid=832, dostęp: 16.10.2016.

Siwińska B. (2015). Już ponad 46 tysięcy studentów zagranicznych w Polsce. http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2221:juz-ponad-46-tysiecystudentow-zagranicznych-w-polsce&catid=24&Itemid=119.

Szczygieł K. (2016). Pół-Polki, średnio-Polacy, Wariograf.org – blog dziennikarski studentów UW,

https://wariograf.org/2016/01/10/147/

Szeptycki A. (2014). Pozycja języka rosyjskiego na Ukrainie. [W:] A. Szeptycki. Ukraina wobec Rosji. Studium zależności. Warszawa.

Szkolnictwo wyższe w Polsce 2013, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/0695136d37bd577c8ab03acc5c59a1f6.pdf

Szmyd K. (2003). Z tradycji polskiej pedagogiki wielokulturowej. „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 4/190, s. 25–40.

Śliz A., Szczepański M. (2011a). Wielokulturowość: perspektywa konfliktu czy szansa koegzystencji?. [W:] A. Śliz, M.S. Szczepański (red.). Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja? Warszawa.

Śliz A., Szczepański M.S. (2011b). Wielokulturowość i jej socjologiczny sens. Festival Caravan czy wielokulturowe Street Party?. „Studia Socjologiczne” nr 4/203, s. 7–25.

Trzciński R. (2015). Zagraniczni studenci – czy potencjalni uczestnicy polskiego rynku pracy? [W:] J. Konieczna-Sałamatin (red.). Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014–2015. Warszawa.

Znaniecki F. (1931). Studia nad antagonizmem wobec obcych. „Przegląd Socjologiczny” t. 1.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 35 PDF - 35

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.