Gościnność jako wartość w rozwoju młodego człowieka na przykładzie współczesnej literatury polskiej dla dzieci i młodzieży

Main Article Content

Anna Józefowicz

Abstrakt

Considering the educational value of the category of „hospitality”, I made attempts to a critical reflection on this issue in recent Polish literature for the young audience. The analysis has been subjected the prose in which the issue of hospitality takes on different meanings. First of all is mentioned of hospitality in dimension of culinary and sociosociable, in the sense of kind treat the „food and drink” (the most common understanding of hospitality, when care of the our neighbor is expressed through common eating the prepared food). Secondly is mentioned of hospitality in dimension of family, in the sense of hosting adult children. In this dimension I drew attention to first difficult relationship with the adopted child, when parents start by hosting it, to create a common nest. There is also one more understanding of hospitality, very timely in the current socio-political situation, the intensifying law concerning ethnic and religious minorities in Western Europe, the understanding of hospitality in aspect of cultural, the hospitality to the „other” – culturally different.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Referencje

 1. Banach C. (2001). Edukacja, wartość, szansa. Kraków.
 2. Bańkowski A. (2000). Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1. Warszawa.
 3. Brückner A. (1974). Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa.
 4. Buber M. (1993). Problem człowieka. Warszawa.
 5. Cybal-Michalska A. (2011). Globalizacja i jej krytyka. O potrzebie zorientowania społeczeństwa na wiedzę, aktywne współdziałanie i odpowiedzialność. [W:] A. Cybal-Michalska (red.). Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym. Kraków.
 6. Gloger Z. (1985). Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 2. Warszawa.
 7. Grętkiewicz E. (2005). Szczękająca szczęka Saszy. Warszawa.
 8. Gutowska A. (2006). Specyfika rodzicielstwa adopcyjnego w świetle teorii Davida H. Kirka. „Roczniki Psychologiczne” t. IX, nr 2, s. 12.
 9. Gutowska-Adamczyk M. (2011). Niebieskie nitki. Warszawa.
 10. Herder J.G. (1962). Myśli o filozofii dziejów, t. II. Warszawa.
 11. Hildebrand D. (1982). Fundamentalne postawy moralne. [W:] D. Hildebrand, J.A. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner. Wobec wartości. Poznań.
 12. Homplewicz J. (1996). Etyka pedagogiczna. Rzeszów.
 13. Jędrych K. (2014). O znaczeniu jedzenia w wybranych książkach Marii Kruger. [W:] B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.). Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży. Katowice.
 14. Kapuściński R. (2004). Spotkanie z Innym – jako wyzwanie XXI wieku. „Gazeta Wyborcza” 1.10.
 15. Kasdepke G. (2012). Poradnik hodowcy aniołów. Łódź.
 16. Kotarbiński T. (1989). Żyć zacnie. Warszawa.
 17. Kotowska K. (1999). Jeż. Warszawa.
 18. Kotowska K. (2001). Wieża z klocków. Poznań.
 19. Kozłowska M. (2012). Zupa z jeża. Gdynia.
 20. Krasoń K. (2001). Antropomorfizowany obraz interakcji jako literacka propedeutyka więzi. [W:] A. Baluch (red.). Sezamie otwórz się. Kraków.
 21. Kurzowa Z. (red.). (2003). Słownik synonimów polskich. Warszawa.
 22. Landau L. (2009). Witaj córeczko. Łódź.
 23. Lévinas E. (2002). Całość i Nieskończoność. Warszawa.
 24. Linde S.B. (1855). Słownik języka polskiego, t. 2. Lwów.
 25. Majgier K. (2014). Tajemnice starego pałacu. Duch z Niewiadomic. Warszawa.
 26. Musierowicz M. (2012). Noelka. Łódź.
 27. Nowak E. (2009). Bardzo biała wrona. Warszawa.
 28. Olbrycht K. (2000). Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice.
 29. Ostrowicka B. (2002). Niezwykłe wakacje. Łódź.
 30. Papuzińska J. (1996). Dziecko w świecie emocji literackich. Warszawa.
 31. Pisarek A. (2014). Gościnność polska. Próba interpretacji antropologicznej, (praca doktorska), www.sbc.org.pl/Content/126577/doktorat3489.pdf, dostęp: 5.05.2016.
 32. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z dnia 23 grudnia 2008 r. I etap edukacyjny: klasy I–III, edukacja wczesnoszkolna.
 33. Puzynina J. (1992). Język wartości. Warszawa.
 34. Schmitt E.E. (2009). Dziecko Noego. Kraków.
 35. Stanecka Z. (2011). Basia i kolega z Haiti. Warszawa.
 36. Szczygielski M. (2013). Czarownica piętro niżej. Warszawa.
 37. Szyszko-Kondej M. (2008). Sejf z milionem w środku czyli bestseller III b. Warszawa.
 38. Środa M. (2008). Postawy wobec obcości. Kim są obcy. [W:] K. Czyżewski (red.). Warto zapytać o kulturę. Inny, obcy, swój. Sejny.
 39. Świrko S. (1985). Na wszystko jest przysłowie. Poznań.
 40. Wiszowata A. (2015). Sam i Riko. Gdynia.
 41. Witek R. (2013). Klub latających ciotek. Kraków.