Wsparcie i płeć psychologiczna kobiet i mężczyzn – raport z badań

Main Article Content

Aldona Molesztak

Abstrakt

The aim of the research was to determine the psychological gender against the background of a partner’s support and the spouse’s workplace. The research involved a group of 503 married women and men, including 354 professional soldiers - of who 152 have participated in military missions and 202 work in Poland. The research included also 149 women - 94 wives of soldiers participating in missions and 55 women in relationship with soldiers doing their job in Poland. To collect the data for research the nonprobability snowball and purposive sampling methods have been applied. The research was conducted in 2013. The respondents, in majority showing androgynous characteristics, perceive the support on the part of their families as average or very low. Substantial differences as to the psychological gender and support have been observed in the group of soldiers doing their service in their home country. The feminine men and people with unspecified gender identity seem to receive the lowest support, while the androgynous people and male men experience the highest one. Interesting dispersion of results has been observed - the lowest for the group of feminine men, the highest for the androgynous ones

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bem S.L. (1974). The measurement of psychological androgyny. „Journal of Consulting and Clinical Psychology” Vol 42, s. 155–162.
 2. Bem S.L. (1977). On the utility of alternative procedures for assessing psychological androgyny.
 3. „Journal of Consulting and Clinical Psychology” Vol 45, No. 2, s. 196–205.
 4. Bem S.L. (1981). Gender schema theory. A cognitive account of sex typing. „Psychological Review” Vol. 88, 4, s. 354–364.
 5. Bem S.L. (2000). Męskość Kobiecość. O różnicach wynikających z płci, tłum. S. Pikiel. Gdańsk.
 6. Chojnacki W. (2005). Kadra zawodowa Wojska Polskiego w procesie zmian instytucjonalno-organizacyjnych i społecznych. Warszawa.
 7. Chojnacki W. (2008). Profesjonalizacja wojska w teorii i badaniach socjologicznych. Warszawa.
 8. Chomczyńska-Rubacha M. (2006). Wpływ działań edukacyjnych na spostrzeganie stereotypów płciowych. [W:] M. Chomczyńska-Rubacha (red.). Role płciowe. Kultura i edukacja. Łódź.
 9. Dulko S. (2003). ABC płci. „KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych” t. 52, nr 1, s. 5–10.
 10. Gawrycka M., Wasilczuk J., Zwiech P. (2011). Szklany sufit i ruchome schody kobiety na rynku pracy. Warszawa.
 11. Izdebski Z., Paprzycka E., Mianowska E. (2014). Płeć biologiczna i płeć społeczno-kulturowa a związki intymne Polaków. „Studia Socjologiczne” 4 (215), s. 13–39.
 12. Konopka K., Frączak A. (2013). Płeć psychologiczna a gotowość do agresji interpersonalnej u kobiet i mężczyzn. „Polskie Forum Psychologiczne” t. 18, nr 1, s. 65–80.
 13. Kotowska I.E., Jóźwiak J. (2011). Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinie oraz między kobietami i mężczyznami: generacje, rodziny i płeć kulturowa – GGS-PL. „Studia Demograficzne” 1(159), s. 99–106.
 14. Kuczyńska A. (1992), Inwentarz do oceny płci psychologicznej. Warszawa.
 15. Lelakowska K., Zdrojewicz Z. (2008). Płeć psychologiczna a preferowane bodźce seksualne.„Seksuologia Polska” 6, 1, s. 14–20.
 16. Machel H. (2012). Wstęp. [W:] A. Chybicka, N. Kosakowska-Berezecka, P. Pawlicka (red.). Podróże między kobiecością i męskością. Kraków.
 17. Maciejewski J. (2009). Zawodowy szeregowy w Wojsku Polskim – sukces czy porażka? Zawód profesjonalizacja i kariera. [W:] J. Maciejewski, A. Krasowska-Marut, A. Rusak (red.). Szeregowcy w grupach dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza zawodu i jego roli w społeczeństwie. Wrocław.
 18. Mandal E. (1994). Businesswoman – nowy wzorzec kobiecości. Kobieta i Biznes: akademicko-gospodarcze forum, 1994, t. 2 nr 4. Warszawa.
 19. Mandal E. (2003). Kobiecość i męskość. Popularne opinie a badania naukowe. Warszawa.
 20. Mead M. (1987). Kultura i tożsamość, tłum. J. Hołówka. Warszawa.
 21. Molesztak A. (2013). Married life happiness of soldiers returning from peace-keeping missions. [W:] M. Bargel, E. Jarosz, M. Jůzl (ed). Sociálni pedagogika v kontextu životnich etap človåĕka. Brno.
 22. Pankowska D. (2005). Wychowanie a role płciowe. Gdańsk.
 23. Pankowska D., Chomczyńska-Rubacha M. (2014). Wyznaczniki tożsamości młodych kobiet i mężczyzn w percepcji studentek i studentów. Wykład wygłoszony podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: „Kobiety i mężczyźni w postmodernistycznym świecie” 9 kwietnia 2014.
 24. Plopa M. (2007). Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Kraków.
 25. Sanocka K. (2012). Stereotypy płci w czytankach – wybrane przykłady zmian zachodzących w polskich szkołach. „PALIMSEST. Czasopismo Socjologiczne” nr 3, www.palimpsest.socjologia.uj.edu.pl, dostęp: 26.06.2014.
 26. Schaffer R.H. (2009). Psychologia dziecka, tłum. A. Wojciechowski. Warszawa.
 27. Wojciszke B. (2009). Kobieta zmienna jest. Gdańsk.
 28. Zimbardo P. (2004). Psychologia i życie, tłum. E. Czerniawska. Warszawa.