Tajemnice labiryntów. Geneza, znaczenie i perspektywy dla arteterapii

Main Article Content

Jędrzej Stępak

Abstrakt

This article is inspired by private research conducted by the author over the past few years. The study involved more than 600 students of WSE UAM in Poznan and WP WSPiA in Poznan. The article describes metaphor of the labyrinth. Labyrinth and its metaphor is known in cultures and religions for more than 4,500 years and is still strongly present in many. The main purpose of this study is to explore and show psychological, cultural and philosophical significance and importance of the labyrinth and its metaphors in the modern world - especially among young adults. The article is also a prelude to a discussion about the use of the metaphor of the labyrinth in therapy by art – especially horticultural therapy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Referencje

 1. Conran T., Pearson D. (2000). Nowoczesne Ogrody. Warszawa.
 2. Czapiga M. (2013). Labirynt: inicjacja, podróż i zbłądzenie. Figura ludzkiego losu w kulturze europejskiej. Wrocław.
 3. Erikson E.H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań.
 4. Freud Z. (1994). Poza zasadą przyjemności. Warszawa.
 5. Galińska E. (1989). Muzykoterapia jako jedna z form terapii poprzez sztukę. „Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej” nr 48, s. 73–75.
 6. Hobhouse P. (2005). Historia Ogrodów. Warszawa.
 7. Hohmuth J. (2003). Labyrinthe. Irrgarten,Geosasion. Munchen.
 8. Kern H. (2000). Through the Labyrinth: Designs and Meanings over 5,000 Years. New York.
 9. Ligendza M. (1993). Mały słownik zwrotów i pojęć religijnych. Warszawa.
 10. Parandowski J. (1989). Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian. Poznań.
 11. Rowman J., Cooper M. (2008). Jekyll i Hyde. Wielorakie Ja we współczesnym świecie. Gdańsk.
 12. Samson A. (2012). Locus Amoenus: Gardens and Horticulture in the Renaissance. New Jersey.
 13. Stępak J. (2012). Labirynt Rosnących Tajemnic, maszynopis pracy habilitacyjnej, Poznań.
 14. Szulc W. (1994). Kulturoterapia – wykorzystanie sztuki i działalności kulturalno-oświatowej w lecznictwie. Poznań.