Biologia czy kultura mózgu. W poszukiwaniu uwarunkowań działalności edukacyjnej

Main Article Content

Renata Michalak

Abstrakt

An unusual flowering neuroscience is perceived in many scientific areas and education also. The scientific disciplines such as neuropedagogic, neuroteaching or neuroprogramming are trying to use the data of neuroscience in optimizing educational process for children, teenagers, and adults. Improving the functions of human brain and maintaining its cognitive capacity are very important and attractive activities for both researchers and practitioners of education, now. However, it will not be possible without a good knowledge of the basics and the determinants of development of brain. This article presents neurobiological and cultural context of programming of educational process.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Referencje

 1. Ackerman B.P., Brown E.D., Izard C.E. (2004). The relations between contextual risk, earned income, and the school adjustment of children from economically disadvantaged families. “Developmental Psychology” 40(2), s. 204–216.
 2. Almond D., Hoynes H., Schanzenbach D.W. (2011). Inside the world of povert: The impact of food stamps on birth outcomes. “The Review of Economics and Statistics” nr 93(2), s. 387–404,
 3. Baker L., Mackler K., Sonnenschein S., Serpell R. (2001). Parents’ interactions with their first-grade children during storybook reading and relations with subsequent home reading activity and reading achievement. “Journal of School Psychology” nr 39(5), s. 415–438.
 4. Bradley R.H., Corwyn R.F. (2002). Socioeconomic status and child development. “Annual Review of Psychology” nr 53, s. 371–399.
 5. Case A., Paxson Ch. (2008). Stature and status: height, ability, and labor market outcomes. “Journal of Political Economy” t. 116, nr 3, s. 499–532.
 6. Damasio A.R. (2005). W poszukiwaniu Spinozy. Radość, smutek i czujący mózg. Poznań.
 7. Fields R.D. (2012). Drugi mózg. Rewolucja w nauce i medycynie. Warszawa.
 8. Flynn J.R. (2007). What is Intelligence. Cambridge.
 9. Folger T. (2012). Czy będziemy mądrzeć bez końca?. „Świat Nauki” nr 10(254), s. 28–31.
 10. Fonseca-Azevedo K., Herculano-Houzel S. (2012). Metabolic constraint imposes tradeoff between body size and number of brain neurons in human evolution. “Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America” nr 109(45), s. 18571–18576.
 11. Gallese V., Goldman A. (1998). Mirror neurons and the simulation theory of mind-reading. “Trends in Cognitive Science” nr 12, s. 493–501.
 12. Gottfried A.E., Fleming J.S., Gottfried A.W. (1998). Role of cognitively stimulating home environment in children’s academic intrinsic motivation: a longitudinal study. “Child Development” nr 69(5), s. 1448–1460.
 13. Herculano-Houzel S. (2009). The human brain in numbers: a linearly scaled-up primate brain. “Frontiers in Human Neuroscience” nr 3(31), http://dx.doi.org/10.3389/neuro.09.031.2009, dostęp: 10.01.2016.
 14. Herculano-Houzel S., Lent R. (2005). Isotropic fractionator: a simple, rapid method for the quantification of total cell and neuron numbers in the brain. “The Journal of Neuroscience” nr 25(10), s. 2518–2521.
 15. Herzyk A., Krukow P. (2011). Analiza neuropsychologiczna zaburzeń emocji i osobowości u pacjentów z dysfunkcjami mózgu. [W:] Ł. Domańska, A.R. Borkowska (red.). Podstawy neuropsychologii klinicznej. Lublin.
 16. Hoff E. (2006). How social contexts support and shape language development. “Developmental Review” nr 26, s. 55–88.
 17. Jankowiak-Siuda K., Siemieniuk K., Grabowska A. (2009). Neurobiologiczne podstawy empatii. „Neuropsychiatria i Neuropsychologia” nr 4, 2, s. 51–58.
 18. Kapusta A. (2008). Problem intersubiektywności w świetle współczesnej neurokognitywistyki: od neuronów lustrzanych po narrację. „Studia Philosophiae Christianae” t. 44, nr 2, s. 127–164.
 19. Leseman P.P.M., Van Tuijl. (2001). Home support for bilingual development of Turkish 4-6-year-old immigrant children in the Netherlands: Efficacy of a home-based educational program. “Journal of Multilingual and Multicultural Development” nr 21(4), s. 309–324.
 20. Meltzoff A.N., Prinz W. (2015). The Imitative Mind: Development, Evolution, and Brain Bases. Cambridge.
 21. Nisbett R.E. (2010). Inteligencja sposoby odziaływania na IQ. Dlaczego tak ważne są szkoła i kultura. Sopot.
 22. Ramachandran V.S. (2012). Neuronauka o podstawach człowieczeństwa. Warszawa.
 23. Repetti R.L., Taylor S.E., Seeman T.E. (2002). Risky families: Family social environments and the mental and physical health of offspring. “Psychological Bulletin” nr 128(2), s. 330–366.
 24. Rizzolatti G., Arbib M.A. (1998). Language within our grasp. “Trends in Neuroscience” nr 21, s. 188–194.
 25. Rizzolatti G., Fogassi L., Gallese V. (2006). Zwierciadła umysłu. „Świat Nauki” nr 12.
 26. Sénéchal M., Lefevre J. (2002). Parental involvement in the development of children’s reading skill: A five-year longitudinal study. “Child Development” nr 73, s. 445–460.
 27. Tomasello M. (2002). Kulturowe źródła ludzkiego poznania. Warszawa.
 28. Tomasello M. (2015). Historia naturalna ludzkiego myślenia. Kraków.
 29. Tomasello M. (2016). Dlaczego współpracujemy. Kraków.
 30. Vetulani J. (2010a). Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice. Kraków.
 31. Vetulani J. (2010b). Poszukiwanie dobrostanu. „Academia” nr 2, s. 4–7.
 32. Vetulani J. (2011). Piękno neurobiologii. Kraków.
 33. Vetulani J. (2013). Stary tata, tłusty syn. https://vetulani.wordpress.com/2013/02/18/stary-tatatlusty-syn/, dostęp: 4.04.2016.
 34. Wang Z., Williamson R.A., Meltzoff A.N. (2015). Imitation as a mechanism in cognitive development: a cross-cultural investigation of 4-year-old children’s rule learning. “Frontiers in Psychology” nr 6, s. 1–8.
 35. Weck R.L., Paulose T., Flaws J. (2008). Impact of environmental factors and poverty on pregnancy outcomes. “Clinical Obstetrics and Gynecology” t. 51, nr 2, s. 349–359.
 36. Weizman Z.O., Snow C.E. (2001). Lexical input as related to children’s vocabulary acquisition: Effects of sophisticated exposure and support for meaning. “Developmental Psychology” nr 37(2), s. 265–279.
 37. Żernicki B. (2006). Uszkodzenie mechanizmu uczenia się w wyniku wczesnej deprywacji wzrokowej. [W:] T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka (red.). Mózg a zachowanie. Warszawa, s. 217–231.
 38. Żukiel R., Nowak S., Jankowski R., Garczyk D. (2012). Od powstania życia na Ziemi do rozwoju centralnego układu nerwowego i diachronicznej zmienności mózgu rodzaju Homo. Część II, „Neuroskop” nr 14, s. 19–35.