W poszukiwaniu siebie… Młodzież na drodze do samorealizacji

Main Article Content

Kamila Słupska

Abstrakt

The article raises the issue of the young generation’s striving for the realisation of its potential and talents as well as the use of development opportunities in the context of both favourable and unfavourable conditions of the social-cultural reality. The problems resulting from the axionormative chaos, differentiated opportunities, and changes in all of the areas of life that the contemporary youth wanting to appear on the societal arena is struggling with are also indicated in the article. The considerations oscillate around the categories of identity, needs, existential dilemmas and self-improvement as well as the goals and life plans of young people.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Referencje

 1. Bauman Z. (2006). Płynna nowoczesność. Kraków.
 2. Czerwińska-Jasiewicz M. (2015). Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia. Warszawa.
 3. Dekiel M., Ukalisz A., Wiak K. (2013). Poszukiwanie sensu życia przez studentów pochodzących z różnych środowisk społecznych. [W:] Z.B. Gaś (red.). Młodzież zagubiona – młodzież poszukująca. Lublin.
 4. Drwal R.Ł. (1993). Percepcja ważności i realizacji zadań rozwojowych przez dorastających. [W:] Z. Smoleńska (red.). Badania nad rozwojem w okresie dorastania. Warszawa.
 5. Dziwańska K. (2011). Cele, plany życiowe oraz wartości młodzieży w kontekście rozwoju orientacji przyszłościowej w okresie dorastania. Radom.
 6. Giddens A. (2010). Nowoczesność i tożsamość. Warszawa.
 7. Górniewicz J. (1991) Wstęp. [W:] J. Górniewicz (red.). Studia nad problematyką samorealizacji. Toruń.
 8. Górniewicz J., Rubacha K. (1993). Droga do samorealizacji, czyli w poszukiwaniu tożsamości. Toruń.
 9. Jędrzejewski M. (2013). Subkultury a samorealizacja w perspektywie edukacji i socjalizacji młodzieży. Toruń.
 10. Konieczna D. (2014) Analiza dyskursu. W poszukiwaniu tożsamości współczesnej młodzieży. Warszawa.
 11. Krzychała S. (2007a). Projekty życia. Młodzież w perspektywie badań rekonstrukcyjnych. Wrocław.
 12. Krzychała S. (2007b). Ryzyko własnego życia. Indywidualizacja w późnej nowoczesności. Wrocław.
 13. Łukaszewski W. (1984). Szanse rozwoju osobowości. Warszawa.
 14. Melosik Z. (2015). Pedagogika i tożsamość młodzieży w kulturze kontroli i rozproszenia. [W:] K. Segiet (red.). Młodzież w dobie przemian społeczno-kulturowych. Poznań.
 15. Oleniacz M. (2005). Przeżywanie młodości. Obraz fenomenu w badaniach biograficznych. Kraków.
 16. Oleszkowicz A. (1995). Kryzys młodzieńczy – istota i przebieg. Na podstawie wybranych psychologicznych koncepcji rozwoju człowieka i badań empirycznych. Wrocław.
 17. Oleś P., Sobol-Kwapińska M. (2014). Między naturą a kulturą, czyli o rozwoju osobowości. [W:] M. Święcicka (red.). Drogi rozwoju osobowości dzieci i młodzieży. Warszawa.
 18. Piorunek M. (2004). Projektowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej w okresie adolescencji. Poznań.
 19. Szafraniec K. (2011). Młodzi 2011. Warszawa.
 20. Timoszyk-Tomczak C. (2003). Strategie konstruowania własnej przyszłości. Szczecin.
 21. Tischner J. (2002). Myślenie według wartości. Kraków.
 22. Tylutki D. (2014). Koncepcja szczęścia w logoterapii V.E. Frankla. [W:] Z.B. Gaś (red.). Młodzież w poszukiwaniu szczęścia: dokąd, po co, jak i z kim? Lublin.
 23. Wojciechowska L. (2011). Dobrostan psychiczny adolescenta w obliczu realizacji rozwojowych zadań społecznych. [W:] D. Borecka-Biernat (red.). Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych. Kraków.
 24. Wojciechowski R. (2015). Wieczne dzieci. „Przegląd” nr 34 (816).
 25. Wolska-Długosz M. (2013). Projektowanie przyszłości przez studentów pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. [W:] W. Danilewicz, M. Sobecki, T. Sosnowski (red.). Środowisko – zasoby – profesjonalizacja. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego. Warszawa.
 26. Wysocka E. (2011). Młodzież jako kategoria rozwojowa i społeczna – obszary zagrożeń i empirycznych analiz pokolenia transformacji. [W:] Z. Palak, M. Piątek, A. Róg, B. Zięba-Kołodziej (red.). Jakość życia w procesie rozwoju dzieci i młodzieży. Tarnobrzeg.
 27. Zimbardo P.G. (2004). Psychologia i życie. Warszawa.